Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Thursday, November 12, 2009

Kempen dalam sekolah eh!!


Saperti ketam mengajar anak berjalan betul, itulah pepatah yang boleh kita gunakan untuk Menteri Pelajaran kita ini. Berdegar-degar bercakap diluar memberitahu dan mengarah sekelian cikgu dan guru, pendita dan mahaguru agar jangan gunakan sekolah untuk tujuan politik nanti murid akan turut dimainkan oleh orang politik, tapi itu arahan untuk politik selain BN, kalau BN tak apa, biar anak kencing berlari bila cikgu dah kencing berdiri, ini kalau Pak menteri sendiri yang kencing sambil berlari macam buat di SMKA Yan ni, nanti kalau cikgu ikut bawa politik masuk kedalam sekolah Menteri janganlah marah pula.
Kalau nak masuk sekolah sangat Pak menteri ooi, janganlah guna nama Tim Pengerusi BN, gunakan nama Menteri Pelajaran, lambang tu biarlah harimau berjuang, bukannya dacing berkarat tu.
Habis cikgu naik meluat, depa ingat bila ada gambar PM, dah tentu PM nak mai. tapi tak ada pula nampak rupa PM pun. Kot kalu juga PM ganti, pun tak mai juga.
Yang mai masuk sekolah Tim Pengerusi BN, bukan Menteri Pelajaran.
Pasal tu baru ni ana tanya di Seputeh KL sana, Ketua Pemuda masuk sekolah beri pensil kepada murid yang nak periksa, Menteri kata boleh, maknanya lepas ni kalau ketua Pemuda dari Pakatan nak masuk, kita harap jangan ada halanganlah dan cikgu jangan takutlah nak benarkan kami masuk ke sekolah nanti.

Wednesday, November 11, 2009

Alahai mak ramai nya. Tak sangka pula!!

DARIPADA : DR. HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN
(PENDANG)
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 11.11.2009
SOALAN NO : 38

Dr. Haji Mohd Hayati bin Othman ( Pendang ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah orang-orang Islam yang terlibat sebagai Pengarah syarikat berkaitan arak dan judi di dalam Negara Malaysia.

JAWAPAN :

Tuan Yang di Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat 117 orang Pengarah syarikat berkaitan arak yang beragama Islam dan tiada orang-orang Islam yang terlibat sebagai pengarah syarikat judi di Negara ini.

Itulah jawapan yang ana dapat pada hari ini , amboi mak ah ,sampai 117 orang yang jadi pengarah syarikat arak yang telah jelas termaktub dalam al Quran akan haramnya dan jelas kalau dah haram tu, maka benar dan sesuailah bila kita lihat hadis nabi menyatakan bahawa setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram maka api neraka adalah lebih aula lagi baginya.Itulah agaknya bila kita nak kawal pasal arak ni, heboh seluruh pelusuk alam bising hal ini kerana bukan sahaja yang bukan Islam, tetapi yang mengaku Islam pun tumpang cari rezeki dalam kilang tu.Itu dikalangan yang jadi pengarah, tetapi yang jadi pekerja tentulah lebih ramai lagi agaknya. Sampai dulu pada satu ketika pernah ana dengar ada persatuan Islam didalam kilang arak yang menjemput ceramah agama didalam kilang arak ini daripada seorang penceramah terkenal tanah air .

Subsidi dah tak ada, Tukar kepada air pula.

Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [Pendang] minta Menteri Sains, Teknologi dan
Inovasi menyatakan apakah perkembangan terhadap penggunaan kereta menggunakan air
sebagai sumber tenaga yang telah dilancarkan beberapa tahun dahulu.

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi [Tuan Haji Fadillah bin Yusof]:
Wa’alaikumussalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan
Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat penggunaan kereta yang menggunakan air
sebagai sumber tenaga yang telah dilancarkan beberapa tahun lalu merupakan teknologi baru dimana penjanaan gas hidrogen daripada air yang mana gas hidrogen itu kemudian disalurkan kekarburator untuk membantu pembakaran minyak. Hidrogen mempunyai potensi yang besar sebagai bahan api mesra alam dan dapat mengurangkan pergantungan negara terhadap pengimportan tenaga. Teknologi hidrogen adalah proses elektrolisis ataupun penguraian molekul air kepada hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen ini akan disalurkan ke dalam genset untuk menjana tenaga elektrik. Pemecahan atau penguraian molekul air berlandaskan proses elektrolisis masih dalam peringkat kajian di seluruh dunia untuk memastikan hasil yang didapati adalah efisien dan sesuai untuk diguna pakai untuk jangka masa panjang dengan kos yang berpatutan.

Tuan Yang di-Pertua, kajian prototaip yang dijalankan sebelum ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya disebabkan isu-isu yang masih lagi perlu dikaji dengan teliti. Isu-isu tersebut bukan sahaja dihadapi oleh projek tersebut malah ia merupakan isu semasa. Penggunaan hydrofuel sebagai sumber tenaga alternatif buat masa ini terbatas pada sektor automatif sahaja. Di Amerika dan Eropah hasil penyelidikan teknologi telah berkembang dengan pesat. Namun begitu halangan tersebut perlu ditangani sebelum teknologi hydrofuel boleh digunakan secara
meluas. Antara isu yang dihadapi adalah:
(i) sistem penyimpanan hidrogen;
(ii) teknologi pengeluaran dan pengagihan hidrogen yang diperlukan untuk
kenderaan hydrofuel;
(iii) penyediaan standard dan infrastruktur bagi kenderaan hydrofuel; dan
(iv) sistem electric propulsion dengan izin, yang boleh digunakan oleh
kenderaan electric hybrid.
MOSTI melalui SIRIM Berhad sedang menjalankan kajian teknologi hidrogen bagi
penghasilan tenaga elektrik untuk industri automatif. Projek yang dikenali sebagai hydrogen powered engine, hydrogen generation dan diesel engine efficiency, dengan izin, khusus pada penggunaan enjin yang statik seperti penjanaan kuasa dan enjin bot nelayan. Ujian pertama prestasi projek tersebut mendapati penggunaan diesel dapat dikurangkan sehingga 25% daripada penggunaan asal bahan bakar tersebut. Projek bernilai RM1.489 juta telah diluluskan pada tahun 2008 dijangka siap pada tahun 2010. Projek ini menggunakan kaedah pemisahan molekul air pada ion hidrogen dan oksigen bagi penjimatan penggunaan diesel. Terima kasih.

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana memberi jawapan yang agak
panjang lebar. Memang kalau kita lihat kepada laporan-laporan di internet, hidrogen ini merupakan salah satu daripada bahan yang boleh digunakan untuk masa hadapan sebagai menjimatkan minyak petrol dan juga diesel dalam penggunaan kenderaan. Apa yang saya dapati pada tahun 2006, Perdana Menteri pada ketika itu telah melancarkan satu trak menggunakan air dan sudah dua tahun kita tidak mendengar apakah hasil daripada pengumuman tersebut.
Daripada laporan MalaysiaKini juga mengatakan hampir RM100 juta telah diperuntukkan untuk kenderaan awam menggunakan air sebagai bahan api untuk public transport ini. Saya hendak tahu daripada kementerian setakat mana usaha kerajaan untuk kenderaan awam ini kerana kalau lihat daripada...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat, jangan panjang sangat.

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Pendek sahaja.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ini bukan
ceramah Yang Berhormat, ini soalan.

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Daripada bajet yang diumumkan oleh
Perdana Menteri, pada tahun hadapan kemungkinan penstrukturan semula subsidi minyak ini.
Jadi, apakah insentif kemungkinan akan diberikan oleh kerajaan daripada kementerian ini untuk mereka menggunakan hydrogen conversion kit ataupun water conversion kit ini dalam kenderaan-kenderaan milik persendirian kerana ini peluang untuk rakyat menjimatkan duit.
Hanya itu, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih.

Tuan Haji Fadillah bin Yusof: Terima kasih, Yang Berhormat Pendang. Soalan yang
begitu panjang tetapi saya dapat huraikan beberapa perkara. Pertamanya dari segi geran RM100 juta, saya kira mungkin itu satu khabar angin. Akan tetapi geran yang kita telah beri melalui peruntukan kerajaan setakat ini saya kira ada sembilan baru di peringkat science fund.
Itu pun jumlahnya tidak sampai RM100 juta, pada keseluruhannya lebih kurang RM1.93 juta sahaja. Keduanya, ada dua yang telah pergi kepada peringkat techno fund iaitu precommercialization.
Sebagaimana dikatakan tadi kalau kita melihat kepada teknologi yang
berlaku sekarang ini dari segi conventional combustion engine ataupun enjin pembakaran dalaman. Ini yang sedia ada.
Untuk peringkat kedua yang dikatakan hydrogen hybrid ataupun electric hybrid ada dua.
Yang dimaksudkan gadget untuk hydrogen hybrid ialah untuk pembangunan gadget sahaja iaitu penjimatan penggunaan tenaga di mana kita menggabungkan sumber bahan mentah asli, minyak ataupun diesel dengan menggunakan gadget untuk menjadikan hidrogen dan air itu untuk pembakaran. Dijangkakan 20 ke 30 tahun akan datang, maka akan berlaku apa yang dikatakan pure hydrogen fuel cell yang sepenuhnya menggunakan hidrogen ataupun keseluruhannya menggunakan elektrik. Ini pembangunan di peringkat dunia sekarang ini tetapi ia akan memakan masa yang agak lama.
Dari segi insentif, sebab itu saya katakan tadi peringkat ini pengesahan ataupun
certification iaitu pengesahan dan persijilan mengikut piawaian standard yang ditetapkan oleh SIRIM. Setakat ini belum ada yang kita dapat satu teknologi yang telah pergi sehingga ke peringkat mendapat pengesahan atau pensijilan daripada SIRIM. Oleh sebab itu saya pada hari ini menyeru kepada orang ramai memang alat-alat gadget ini banyak dijual di pasaran tetapi pastikan bahawa mana-mana gadget yang dijual di pasaran mestilah mendapat kelulusan ataupun pengesahan dan certification daripada SIRIM supaya memastikan dari segi keselamatan
kenderaan tersebut adalah selamat. Hidrogen seperti mana yang kita sedia maklum mempunyai ciri-ciri yang boleh menyebabkan letupan dan sebagainya. Jadi, kita kena berhati-hati. Insya-Allah saranan supaya kita membuat kajian akan kita sampaikan kepada kementerian berkaitandalam dasar automobil negara. Terima kasih.

Tuesday, November 10, 2009

cari perbezaan!!

Tengok dan teliti dan cari apa perbezaan dalam gambar yang dipaparkan disini.Ana cuma nak tanya apakah ulasan anda bila melihat gambar ini, dan kalaulah begini selalu terjadi,


apakah andaian yang boleh kita buat bila melihat gambar dari dalam akhbar kita.


Untuk maklumat semua, gambar ini dari dalam akhbar The Star, Utusan Malaysia dan Berita Harian, agaknya yang mana satu ada dalam utusan.
Teka sendiri la.

Monday, November 9, 2009

Royalti oh wang ehsan!!!

Semalam dalam dewan rakyat riuh rendah pasal Menteri tak jawab bila wakil rakyat bangkitkan pasal wang ehsan ganti royalti .Bila PM jawab persoalan wang royalti rakyat Kelantan tuntut kerana perah minyak dari perut bumi perairan Kelantan, maka dalam jawapan PM kata depa tak layak dapat kerana royalti hanya diberi dalam keadaan bilamana hasil laut tu berada dalam 3 batu nautika sahaja, bukan dalam laut lepas sana.
Ini kata PM , hasil dari Kelantan tu berada nun jauh lebih dari 3 batu nautika, jadi tak layak lah dapat royalti, hanya kerajaan nak beri wang ehsan sahaja, macam la dulu yang kerajaan rampas bila PAS perintah Terengganu tahun 1999 dulu.
Hal ni sepatah pun Menteri tak jawab masa dia gulung perbahasan bajet semalam, pasal tu ramai ahli dewan yang bangun membantah sehingga diselamatkan oleh speaker dan janji menteri nak beri peluang pula dalam peringkat jawatankuasa.

Kalau kita lihat balik apa yang telah berlaku dulu masa Datok Fadhil Nor duduk dalam dewan, kita dapati dah heboh pasal royalti dan wang ehsan ni bilamana Ust Fadhil kata royalti adalah hak kerajaan yang termaktub dalam perjanjian antara kerajaan negeri dengan petronas yang ditandatangani dalam tahun 1974 ,( dan tak ada pula dsyarat kata 3 batu nautika pun ), dan wang ehsan ni adalah duit dari ehsan yang nak diberi oleh kerajaan kepada sesebuah negeri , macam sedekah , nama pun ehsan, rasa nak beri boleh beri, rasa tak nak beri maka tak beri, macam di Terengganu la ni , royalti pun tak dapat dan ehsan pun tak dapat. Masa PAS perintah hari tu rakyat dapat juga wang ehsan yang diberi terus dalam berbagai keadaan .

Kita dapat lihat ehsan tu adalah untuk tujuan politik BN/ UMNO kerana nak pancing undi sahaja, kalau dah depa perintah macam di Terengganu tu , buat apa nak pancing kerana depa dah perintah dah. Pasal tu sekarang ni di terengganu dah jadi huru hara kerana fulus dah tak mashuk macam dulu masa dapat wang ehsan dulu. Pasal tu bila PAS perintah dapal juga wang ehsan, masa BN perintah dapat wang royalti, tapi bila sakit hati Dr M masa tu kata royalti tukar jadi ehsan dan PM DS Najib pun ikut sama.

Kita lihat apa bekas Mentri di JPM jawab dalam dewan rakyat:

Dalam Penyata Rasmi Dewan Rakyat 19 Oktober 1993, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Datuk Wong See Wah) menyatakan : "..Sejak bulan Ogos 1975 sehingga bulan Februari 1993, PETRONAS telah membayar royalti sebanyak RM3.71 juta kepada Kerajaan Negeri Terengganu, RM1.49 ribu juta kepada Kerajaan Negeri Sabah dan RM2.79 ribu juta kepada Kerajaan Negeri Sarawak".

Dia tak sebut wang ehsan kerana hasil minyak tu adalah terletak dalam lingkungan 3 batu nautika ikut istilah PM DS Najib. Kalau kita pergi Sabah dan Sarawak tak nampak pun telaga minyak mereka dalam lingkungan 3 batu nautika dari pantai kedua-dua negeri tu, tapi kenapa masih dapat royalti saperti Menteri jawab tu. Sebabnya satu saja, kerana yang akan dapat adalah Kerajaan negeri Kelantan yang dipimpin oleh PAS.Pasal royalti ni dia kena ikut perjanjian bukan macam ehsan yang ikut suka pusat, banyak mana nak beri pun boleh dan tak nak beri pun boleh, nama pun ehsan, dan tak wujud pun dalam perjanjian berapa peratus saperti royalti jelas termaktub jumlah peratusnya.

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.