Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Thursday, May 22, 2008

Kementerian kesihatan

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: [Bangun]
Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad: Saya dah cakap tadi. Sebab Yang Berhormat
Pendang tak ada dalam list.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Ada, TCM.
Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad: Saya percayalah Yang Berhormat Pendang ada
cakap dengan saya tapi pegawai saya lupa. Saya bagi peluanglah.
Tuan Yang di-Pertua: Oh! Ini termasuk dalam senarai lapan tadi?
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Ada Tan Sri, ada. Traditional and
complimentary message. Bukan, saya nak sentuh tentang pendaftaran klinik-klinik swasta ini
sebab saya juga terlibat dengan pendaftaran ini. Sebenarnya kita telah daftar tetapi oleh kerana
pihak yang mengendalikan pendaftaran itu terlalu slow, terlalu perlahan untuk menyelesaikan
masalah pendaftaran. Kami sudah bayar RM500 permulaan, yang kedua kita kena bayar sebanyak
RM1,000. Itu yang menjadi masalah mereka sekarang! Mereka tidak dapat menyelesaikan
pemantauan terhadap klinik-klinik yang telah kita daftarkan pada permulaan. Jadi saya harap pihak
kementerian meneliti perkara ini supaya ia tidak menjadi terlalu lewat dan besok nanti kami yang
telah mendaftar akan kena denda pula. Terima kasih.

■1650
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Timbalan
Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya rasa Timbalan Menteri belum menjawab apa
yang saya persoalkan tadi berhubung dengan pendaftaran sebab kebanyakan klinik dah daftar,
kita dah bayar RM500 tetapi masalahnya di pihak kementerian. Mereka tidak menjalankan
pemantauan dan pemeriksaan di klinik dan menyebabkan pendaftaran yang kedua tidak
dijalankan.
Jadi saya bimbang banyak klinik-klinik yang akan dikenakan tindakan seperti doktor tadi ini
disebabkan oleh mereka tidak mendaftar. Sebenarnya yang tidak melakukan pemantauan adalah
di pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Jadi saya harap pihak Timbalan Menteri memberi
perhatian kepada perkara ini.
Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad: Betul tu Yang Berhormat Pendang sebab
sewaktu kita membentangkan regulasi ini, kita agak lambat memohon perjawatan. Jadi kita kurang
memantau. Jadi sekarang ini Bahagian Amalan ini sedang diperkuatkanlah dan kita akan pastikan.
Bagi mereka yang telah pun mendaftar, tidak perlu rasa bimbang, kalau dia dah daftarlah. Ya

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Timbalan
Menteri, Tuan Yang di-Pertua. Saya ada menyentuh tentang tiga disiplin yang telah dilaksanakan
dalam TCM ini. Saya ingin tanya kepada pihak timbalan menteri apakah pihak kementerian
berhasrat untuk membawa masuk lagi apa-apa complimentary medicine yang lain. Misalnya saya
sebut contoh seperti homeopati yang telah pun berjaya di negara-negara maju seperti Germany,
England, Pakistan, India, dan juga di Rusia. Apakah kita berhasrat untuk mengadakan kolej-kolej
homeopati untuk mempersadakan teknik perubatan ini.
Yang kedua berhubung dengan komplimentari ini adakah kementerian juga berhasrat
untuk menjadikan amalan-amalan yang lain seperti ozon terapi, chelating therapy, color vibration
therapy ini sebagai salah satu daripada basic need kepada masyarakat kerana ramai di antara
masyarakat kita yang beralih kepada perubatan-perubatan jenis ini di dalam masyarakat kita. Saya
harap dapat respons daripada kementerian.

Wednesday, May 21, 2008

Mana hilang wang ni Tok Deris, tolong tanya PM sat.

Pada 15/05/2008, saya telah terbaca berita mengenai kehilangan sejumlah wang yang dikatakan Royalti Petroleum Terengganu dari beberapa akhbar utama tempatan seperti Sinar Harian dan Berita Harian.

Akhbar Sinar Harian melaporkan kenyataan bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Idris Jusoh yang mengatakan beliau tidak tahu mengenai jumlah sebenar wang yang sepatutnya diterima oleh Kerajaan Negeri ketika itu sehinggalah Senator Datuk Amirsham Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri mendedahkannya pada Persidangan Dewan Rakyat yang lalu iaitu sebanyak RM 7.3 billion.Datuk Seri Idris Jusoh juga mengatakan, wang yang diterima Terengganu ketika itu hanyalah berjumlah RM 1.3 billion sahaja setahun.

Sementara itu, Berita Harian pula melaporkan Datuk Ahmad Said mengatakan Terengganu hanya menerima RM 4.3 billion sahaja dari jumlah RM 7.3 billion yang disebutkan menteri terbabit. Datuk Ahmad juga jelas mengatakan tidak tahu ke mana RM 3 billion baki tersebut dibelanjakan.

Melihat kepada dua laporan akhbar terbabit yang mempersoalkan ke mana perginya baki wang Royalti tersebut, saya percaya telah berlaku suatu penyelewengan dalam pengurusannya dan ianya mempunyai unsur-unsur jenayah yang perlu disiasat.

Sebagai rakyat Terengganu, saya mempunyai hak dan tanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak polis tentang kehilangan RM 3 billion tersebut yang merupakan kehilangan wang secara misteri yang tidak sepatutnya berlaku di dalam pentadbiran sesebuah kerajaan yang amanah.

Sekira perkara di atas tidak disiasat dan diambil tindakan, saya bimbang penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan akan berterusan berlaku dan ini akan mengakibatkan negara akan terus kerugian dan tidak dipercayai oleh para pelabur dalam menguruskan kewangan. Ini kerana pengurusan kewangan seharusnya diaudit dan dilaporkan bagi memperlihat ketelusan dalam menguruskannya.

Saya berharap pihak Polis dapat menyiasat perkara tersebut dengan teliti dan segera supaya dalang yang menyelewengkan wang rakyat negeri Terengganu ini dapat dikenalpasti dan dibawa kemuka pengadilan.

Pelajar Agama tak penting, kurang permintaan.

Soalan Tambahan Yang Berhormat Bachok Ust Nasharuddin Mat Isa kepada Timbalan Menteri Pelajaran telah membongkar sebab mengapa MOU antara Kerajaan Mesir dan kolej-kolej yang menghantar pelajar ke tahun tiga dibatalkan.

Banyak kolej yang terlibat langsung menghantar pelajarnya menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar selepas belajar di dalam negara dua atau tiga tahun. Kolej yang terlibat termasuklah Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), Kolej Universiti Insaniah (KUIN) di Kedah dan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) di Kelantan.

Pelajar-pelajar ini akan melalui proses temuduga semula semasa tiba di Mesir untuk menentukan tahun mereka sepatutnya sambung berdasarkan keputusan yang mereka perolehi.

Timbalan Menteri Datuk Haji Idris Harun yang merupakan Ahli Parlimen Tangga Batu memberitahu parlimen dalam jawapannya kepada Ust Nasharuddin mengatakan permintaan pasaran terhadap graduan agama adalah minima. Sebab itu telah mendorong kerajaan menghadkan penghantaran pelajar ke al-Azhar. Keputusan tersebut jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan lebih mengutamakan pembangunan fizikal berbanding pembangunan insan yang bersepadu. Kerajaan masih belum belajar tetang msalah sosial dalam negara kita yang hanya boleh diselesaikan dengan agama.

Banyak persoalan yang timbul dalam persoalan pembatalan MOU ini. Adakah pembatalan al-Azhar dalam isu MOU ini adalah dengan campurtangan kerajaan Malaysia? Apakah nasib yang akan dihadapi oleh pelajar yang berada di kolej-kolej ini? Adakah pihak kerajaan akan membayar pampasan kepada ibubapa pelajar yang sudahpun mengeluarkan perbelanjaan yang begitu banyak dari poket sendiri untuk menanggung anak-anak mereka semasa belajar di kolej-kolej ini? Apakah pelaburan kerajaan negeri sebelum ini dalam membina prasarana yang bernilai puluhan juta akan lebur begitu sahaja? Adakah ini satu lagi diskriminasi terhadap kerajaan negeri yang diperintah Pakatan Rakyat yang mana kebanyakan kolej-kolej ini berada di negeri-negeri terbabit.

Jawapan kerajaan ini amatlah tidak bertanggungjawab dan penghinaan kepada graduan agama khususnya graduan al-Azhar yang cukup berjasa terhadap perkembangan Islam di Negara kita.

...terima kasih YB Padang Terap/ Bachuk.
http://nasirzakaria.com/ver3/index.php?

Ana agak terkejut dan sedih dengan jawapan yang diberikan, takkanlah kalau pasaran minima, maka anak-anak kita yang sedang belajar di Mesir tu dan di mana-mana kolej ditanahair ni nak diabaikan sehingga tergendala pengajian mereka untuk melanjutkan pelajaran. Kalau ana tak lupa, dalam satu daripada jawapan Menteri Sumber Manusia sessi lepas menyatakan bahawa Siswazah dari pengajian Islamlah yang paling kurang menganggur setelah mereka lulus pengajian, jawapan kepada soalan YB Hj Fattah Harun, ADR dari Rantau Panjang ketika itu.
Kalau kita fikir pun, walaupun mereka ini tidak mendapat pekerjaan, dengan asas agama yang ada pada mereka, rasanya tidak ada yang sanggup melakukan kerja-kerja yang tak berfaedah dan mengancam keselamatan diri dan masyarakat serta takkanlah mereka akan melakukan kerja-kerja yang mendatangkan dosa pada diri mereka. Kalau tidak mendapat pekerjaan pun, mereka sudah pasti akan dapat menjadi pembimbing dalam masyarakat dengan ilmu agama yang mereka ada tu.
Sedih jawapan begini dari seorang yang terpelajar dari luar negeri, kerajaan sanggup menggelapkan masa depan anak-anak kita demi kerana politik sempit BN.
Ana teringat dulu masa TS Hamid Othmanlah maka MOU berhubung dengan AlAzhar yang biasanya memberikan biasiswa kepada rakyat Malaysia, tetapi beliau kata pelajar Malaysia dah banyak duit, maka dengan itu terlepaslah peluang pelajar kita yang berbelanja sendiri mendapat biasiswa lagi lepas tu., nasib lah badan, harap lupuslah cepat UMNO dan BN, baru orang lain boleh hidup senang sama.

Celahan kepada Menteri Wanita.

20/5/2008.
Dato’ Dr. Ng Yen Yen: Yang Berhormat Pendang.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pendang.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri
dan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhubung dengan kajian semula pemberian bantuan ini, saya dapati ada ramai di antara mereka yang kebiasaannya mendapat bantuan, tetapi apabila pejabat kebajikan mendapat maklumat bahawasanya ada di antara anaknya ataupun sesiapa yang duduk dengan dia telah bekerja, maka Jabatan Kebajikan Masyarakat terus memberhentikan bantuan bulanan yang diberikan. Sebenarnya mereka yang bekerja ini bukanlah boleh support ataupun membantu keluarga ataupun mereka yang mendapat bantuan tersebut.
Jadi saya berharap perkara ini tidak akan berlaku lagi. Walaupun ada di antara anak dia itu yang telah pun bekerja, kerana pekerja ini mungkin pekerja kilang, tidak mendapat sumber kewangan yang cukup untuk membantu keluarga. Jadi saya minta kementerian dapat memperjelaskan perkara ini.
Dato’ Dr. Ng Yen Yen: Terima kasih kepada Yang Berhormat Pendang...
Tuan Sim Tong Him [Kota Melaka]: Yang Berhormat Menteri minta penjelasan sedikit.
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Boleh minta jawab, tanya soalan sekali?
Dato’ Dr. Ng Yen Yen: Sama tak?
Tuan Sim Tong Him [Kota Melaka]: Tentang bantuan juga.
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Ada sedikit tentang bantuan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Okey, Yang Berhormat Titiwangsa.
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima
kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan bantuan ini, adakah Yang Berhormat Menteri menyedari bahawa masih ramai lagi kumpulan-kumpulan yang diperkatakan tadi seperti ibu tunggal, keluarga miskin, OKU dan sebagainya masih lagi belum mendapat bantuan dan sebahagian daripada mereka telah menderita bertahun-tahun sebagai ibu tunggal tetapi tidak mendapat bantuan.
Ini adalah kerana mereka tidak berapa tahu prosedur. Yang keduanya juga minta maaf
dengan izin, hassle hendak pergi ke jabatan, hendak pergi ke pejabat, kemudian mungkin hendak ini dan sebagainya yang juga memerlukan kos, sedangkan mungkin duit mereka RM5.00,RM10.00 duit untuk tambang teksi itu adalah merupakan mungkin belanja untuk mereka makan sekeluarga pada hari tersebut. Bolehkah agaknya kementerian turun ke lapangan, terutama ke tempat-tempat penempatan misalnya PPR dan sebagainya untuk secara proaktif mencari pihakpihak seperti ini dan memberi bantuan yang sewajarnya. Terima kasih.

Celahan semasa Menteri Luar Bandar.

Celahan pada 20.5.2008.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]:
Terima kasih Yang Berhormat Menteri,terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Saya mengucapkan syabas kepada Menteri kerana mempunyai misi yang mengatakan
30 kilometer radius akan dibangunkan dari segi tiga kemudahan asas tadi ini.
Apa yang saya dapati di kawasan saya yang diwakili oleh wakil rakyat Barisan Nasional,saya dapati sejak daripada negara kita merdeka, ini bukan kampung baru tetapi kampung sejak daripada merdeka dipohon kemudahan yang paling asas iaitu jalan kampung tetapi tidak mendapat perhatian sampailah sekarang ini.
Jadi saya harap dengan misi yang baru, Menteri yang baru ini, yang mempunyai orang
kata peruntukan yang luar biasa yang disebut oleh Menteri ini, saya harap benda ini dapat dilaksanakan untuk kemudahan rakyat di kampung-kampung, bukannya jauh dalam lingkungan 10 kilometer radius sahaja daripada bandar. Terima kasih.
Menteri Pembangunan Luar Bandar.

Ini adalah celahan ana pada 20 Mei pada kepada Menteri Luar Bandar.

Tuesday, May 20, 2008

Henti bantuan tanpa sebab

Menterinya, Dr Ng Yen Yen, berkata ada pegawai yang pergi ke rumah orang yang mendapat bantuan, bertindak menghentikan bantuan apabila melihat ada peti ais di rumah terbabit.

"Memang betul berlaku keadaan itu apabila ada pegawai yang buat keputusan sendiri dan tidak mengikut syarat. Bagaimanapun, kita di KPWK sudah mengeluarkan arahan supaya mengikut syarat dan tidak membuat keputusan dengan pandangan sendiri. Begitu juga dengan anak-anak penerima bantuan yang bekerja. Ibu bapa mereka masih layak menerima bantuan itu," tegas beliau ketika menjawap persoalan Dr Mohd Hayati Othman (PAS-Pendang) ketika menggulung perbahasan titah ucapan diraja, di Dewan Rakyat, malam tadi.

Ana timbulkan persoalan ini kerana ada pegawai yang memberhentikan bantuan kebajikan hanya bila ada saja anak yang sudah besar dan didapati bekerja walaupun hanya bekerja kilang yang pendapatannya hanya cukup untuk makan minum dia sahaja. Beliau berjanji akan membuat arahan agar perkara ini tidak akan berterusan berlaku.

Monday, May 19, 2008

tulisan ini adalah pandangan dari pemilik blog , tidak ada kena mengena dengan yang hidup atau mati.
MP PAS: Soalan Tambahan Yb Dr Mohd hayati Othman 12/12/07

Belanja besar HUKM , dimana ranking kita dalam dunia.

Perbahasan ana pada 10/12/2007, sessi lepas lagi berhubung dengan Prof yang diberi gaji 165 ribu sebulan oleh HUKM ini, tetapi masa tu menteri jawab, memang betul, dan itu keperluan. Ana tambah lagi adakah ini dasar UKM dan kalau begitu bolehkah orang lain yang ada kepakaran yang luar biasa balik dan dapat gaji sebanyak itu!!
12.19 tgh.
Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. 050400 -
HUKM RM276 juta. Saya ingin dapat penjelasan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Ada
laporan mengatakan bahawasanya seorang warganegara daripada Australia yang dahulunya
warganegara Malaysia iaitu Profesor Dr. Tan Hock Lim telah diambil oleh HUKM untuk dijadikan
pensyarah di bahagian pediatrik surgeri kerana kejayaan beliau mengadakan keyhole surgeri
iaitu sejenis pioneer dalam pembedahan dengan ganjaran sebanyak RM8 juta untuk masa empat tahun.
Jadi sebanyak RM276 ini adakah termasuk ganjaran RM8 juta untuk 48 bulan ini
diperuntukkan untuk beliau kerana khabarnya daripada rakan-rakan di HUKM mengatakan
mereka terpaksa mengubahsuai dewan bedah sebanyak RM90 juta hanya untuk menerima
kedatangan pakar bedah keyhole surgeri ini, seorang warganegara Australia. Ramai sahabat
yang berada di Riyadh mengatakan jika sekiranya ganjaran sebanyak RM168,000 sebulan ini
juga memungkinkan mereka juga bersedia untuk kembali bertugas di HUKM jika ganjaran
sebegitu banyak untuk satu bulan.
■1220
Apakah berita ini merupakan satu berita yang baik untuk mereka-mereka yang bertugas
di luar negara dengan ganjaran yang sebegitu banyak? Ini kerana kita tahu prosedur ini
merupakan satu prosedur yang agak baik terutama sekali di kalangan kanak-kanak, kerana ia
merupakan satu prosedur yang tidak memerlukan satu pembedahan yang major, pembedahan
yang besar.
Jadi saya rasa, ini satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh kementerian dan saya
ingin mendapat penjelasan apakah ini merupakan satu dasar untuk kita di masa akan datang?
Kita melaburkan sebanyak yang mungkin wang yang ada untuk mendapatkan satu perkara atau
satu prosedur yang cukup baik untuk masyarakat kita. Itu sahaja Tuan Yang di-Pertua.
Memang lepas tu Menteri pengajian tinggi akui dan jawab,

Yang Berhormat bagi Pendang ada tanya beberapa soalan, dua perkara yang ditanya.
Pertama, berkaitan dengan Prof. Hock Tan Lim ataupun Dr. Lim Hock Tan. Memang benar beliau
telah diambil, beliau seorang pakar keyhole surgery daripada Adelaide. Asalnya rakyat Malaysia,
seorang pakar yang dikenali seluruh dunia, dan UKM telah mengambil beliau untuk bertugas di
universiti tersebut. Saya ingin memaklumkan, beliau di antara tokoh pakar yang memanglah
benar terma yang diberikan adalah amat baik. Ini adalah usaha untuk menarik seorang tokoh
yang dikenali seluruh dunia. Dua persoalan yang dibangkitkan sama ada dalam buku
Belanjawan ini termasuk elaun dan gaji yang dibayar kepada Prof. ataupun Dr. Hock Tan Lim ini,
jawapannya tidak, ia datang daripada belanjawan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi dalam
buku ini tidak termasuk gaji yang kena bayar kepada doktor pakar ini, ia datang daripada
peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi.
DR. 10.12.2007
Yang Berhormat Pendang tanya juga yang kedua sama ada benar UKM akan
membelanjakan sebanyak RM90 juta untuk mengubah suai beberapa lab dan lain-lain...
Dato' Dr. Wan Hashim bin Wan Teh [Gerik]: Tuan Pengerusi...
Tuan Pengerusi: Yang Berhormat Menteri...
Dato' Mustapa Mohamed: ...tidak benar. Sebenarnya perkara ini masih lagi dalam
perancangan, belum ada apa-apa lagi perkara yang muktamad. Yang pentingnya kita telah buat
cost benefit analysis dengan mengambil seorang pakar terkenal ini ke UKM, ia akan
mengharumkan nama UKM dan membolehkan rakyat Malaysia mendapat faedah daripada
khidmat kepakaran dan mungkin akan menarik pakar-pakar luar negara termasuklah pesakitpesakit
luar negara. Kalau kita bercakap tentang ranking, dan hendak menjadikan UKM sebuah
universiti tersohor, ini antara langkah yang harus diambil. Jadi di satu sudut, pihak pembangkang
hendak supaya kita dikenali, tersohor, jadi saya tidak nampak kenapa perkara ini dipertikaikan.
Dato' Dr. Wan Hashim bin Wan Teh [Gerik]: Tuan Pengerusi, saya tidak pertikai
pelantikan, tetapi saya hendak tahu berapakah gaji yang diberikan? Katanya terlalu lumayan
sebanyak USD50 ribu sebulan, atau bagaimana? Atau adakah ini sekadar cerita-cerita khabar
angin sahaja? Hendak tahu gaji yang dibayar kepada profesor ini.
Dato' Mustapa Mohamed: Dua pertimbangan sebelum dibayar gaji yang berpatutan
yang pertama, berapa yang diterimanya sekarang di Adelaid. Yang keduanya, ada beberapa
buah negara yang memang cuba menarik beliau untuk ke negara tersebut. Jadi kalau kita betulbetul
berhasrat untuk membina kekuatan kita dalam bidang ini, tidak ada pilihan melainkan kita...,
ini juga bukan kali pertama, kita ada Profesor Jeffrey Sachs, Universiti Malaya kita juga beri
faedah yang agak lumayan, beberapa Profesor Pelawat di UKM juga, tetapi memanglah angka
yang disebut oleh Yang Berhormat Pendang itu memang benar untuk tempoh empat tahun.
Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih
Menteri. Saya hendak tanya adakah kementerian telah meletakkan apabila kita hendak ambil
orang yang berkualiti ini sebagai satu dasar, supaya dibayar ganjaran yang begitu lumayan.
Misalnya kita ada di Ridyah, Dr. Ahmad Salahuddin dan juga Dr. Hamdan Leman merupakan
doktor pakar jantung yang diiktiraf di peringkat dunia. Apakah mereka ini, kalau sekiranya
mereka mengetahui ganjaran yang sebegini dan Malaysia berhasrat ataupun Kementerian
Pengajian Tinggi juga berhasrat untuk menarik mereka juga sama-sama berada di bawah payung kementerian ini, terima kasih.
■1450
Dato' Mustapa Mohamed: Tuan Yang di-Pertua, memang kerajaan memberi ruang
kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan beberapa kementerian lain untuk mengambil pakar-pakar terkemuka daripada dunia bagi berkhidmat dengan kerajaan, diberi gaji dan elaun yang
jauh lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan pada masa ini. Ini adalah sesuai dengan dasar
kita Brain Gain untuk menarik pakar-pakar luar negara dan ia juga sesuai dengan usaha kita
untuk menaik taraf ataupun menambah baik kedudukan universiti-universiti negara kita. Jadi ini satu, bukan dasar tetapi kementerian sudah pun diberi kelonggaran dan memang sudah pun
dilaksanakan di beberapa buah jabatan dan kementerian di bawah Brain Gain Programme.
Seterusnya, Ampang ada bertanya tentang kebajikan pelajar. Antara lain, dia bertanya
sama ada peruntukan RM32 juta yang ada dalam buku ini termasuk juga peruntukan bagi
membaiki kemudahan di Universiti Malaya. Mengikut Ampang, pendawaian Universiti Malaya
berada dalam keadaan yang daif. Saya ingin maklumkan bahawa kerajaan telah menyediakan
RM15 juta kepada Universiti Malaya untuk membaiki sistem pendawaian dan kita memang amat peka dan prihatin kepada isu-isu keselamatan di universiti termasuklah isu pendawaian dan isu-isu keselamatan yang berkaitan.
Mengenai RM32 juta tadi, ia termasuk juga program kita di luar negara, pelajar-pelajar
kita di luar negara termasuk untuk membayar gaji kakitangan kita di luar negara. Kita ada 12
jabatan penuntut Malaysia dan termasuk di bawah anggaran ini juga ialah program-program
untuk meningkatkan sahsiah pelajar-pelajar di universiti tempatan.

Belum start dah nak tipu.

Siasatan Tidak Bererti Akan Berlaku Pendakwaan, Kata Najib
SHARM EL SHEIKH (Mesir), 18 Mei (Bernama) -- Siasatan yang diarah dilakukan terhadap individu yang dinamakan dalam laporan Suruhanjaya Diraja mengenai klip video Datuk V.K. Lingam, termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, tidak semestinya menjurus kepada pendakwaan atau wujud kes tertentu, kata Datuk Seri Najib Tun Razak.Timbalan Perdana Menteri berkata ini kerana penelitian yang dibuat oleh suruhanjaya itu dan penelitian di peringkat mahkamah adalah berbeza daripada segi kaedah dan prinsip."Ia merupakan cadangan daripada suruhanjaya. Bila kita dah tubuh sebuah suruhanjaya yang (kemudiannya) membuat laporan mereka, amat sukar bagi kita untuk tidak mendedahkan laporan itu kepada khalayak ramai dan untuk tidak menerima syor-syor yang dikemukakan."Bagaimanapun, ini tidak bererti sama sekali akan berlaku pendakwaan ataupun ada kes tertentu," kata Najib kepada wartawan Malaysia yang membuat liputan kehadiran beliau pada Forum Ekonomi Dunia bagi Timur Tengah yang bermula di sini Ahad.Najib diminta mengulas arahan Kabinet supaya Peguam Negara memulakan siasatan serta merta berhubung segala tuduhan terhadap individu yang dinamakan dalam laporan suruhanjaya itu, yang menyiasat klip video yang mengandungi perbualan Lingam, seorang peguam kanan dengan hakim kanan bagi mengatur pelantikan hakim.Individu yang dinamakan dalam laporan itu terdiri daripada Lingam, bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, tokoh korporat Tan Sri Vincent Tan, dua bekas ketua hakim negara iaitu Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim dan Tun Mohd Eusoff Chin, serta Dr Mahathir.Dr Mahathir pada Sabtu berkata beliau bersedia disiasat dan didakwa di mahkamah berhubung dengan hasil siasatan suruhanjaya berkenaan.Najib bagaimanapun menegaskan bahawa orang ramai tidak seharusnya membuat apa-apa kesimpulan mengenai perkara itu sekarang."Pada peringkat ini janganlah kita buat apa-apa kesimpulan lagi. Biarlah Peguam Negara memainkan peranannya meneliti perkara ini dan seterusnya membuat penentuan dalam hal ini," katanya.
Macam cadangan-cadangan Suruhanjaya yang lepas-lepas la Tok Najib oi, pasal Sekolah Agama rakyat, lepas Suruhanjaya Murad syor nak naikkan taraf SAR, terus kerajaan TDM benamkan sehingga sekarang ni nyawa-nyawa ikan. Tu lepas sekolah pak Ya terbakar, berbelas orang pelajar mati terbakar. Begitu juga dengan suruhanjaya penambah baikan polis, syor seratus lebih cadangan, tetapi sampai la ni masih belum ada lagi tindakan. dan juga suruhanjaya 2 lain. yang entah berapa lagi tak tau la.

Pengasas parti umum keluar parti.
Tsunami politik baru berlalu, ribut Nargis di Myanmar masih menghantui rakyat dengan puluhan ribu mayat yang masih belum ditemui, dan gempa bumi di Sichuan China yang juga masih menakutkan dan menghilangkan kediaman jutaan rakyat China, kini tiba pula badai yang melanda parti yang ditubuhkannya sendiri dimana ahli, bekas pengasas dan bekas presiden UMNO sendiri, mengumumkan keluar dari parti tersebut kerana tidak sudi berada dibawah presiden yang beliau lantik menjadi perdana menteri. Kalau Ku Li sanggup bubar parti yang beliau sendiri tubuh dan asaskan kerana kalah pilihanraya, tetapi TDM hanya mahu keluar dari parti yang dia sendiri tubuhkan, UMNO baru, kerana UMNO asal sudah pun menjadi parti haram, diharamkan oleh mahkamah.


Sayang baru beberapa tahun menjadi ahli parti yang ditubuhkan, beliau telah dengan rela hati kelur parti itu dan menyeru orang lain supaya mengikut jejak langkah beliau, dan oarang yang menyahut cabaran paling awal adalah bekas menteri besar yang cukup brilian, TS Sanusi Junid. Kalaulah kebrilianan beliau diwarisi oleh MB Kedah yang lain, sudah tentu kita tidak menghadapi masalah beras kurang dan harga mahal sekarang ni. Kerana MB inilah yang menjadi pelopor didalam menanam padi diatas bumbong bangunan . Inilah satu idea yang melebihi idea PM dan menteri JJ yang hantar angkasawan keangkasa . Kerana daripada menghabiskan jutaan ringgit menghantar seorang anskasawan, lebih baik habiskan jutaan ringgit untuk tanam padi walau atas bumbong. Ana tabik TS Sanusi, kerana idea beliau yang tak dapat diterima oleh manusia berotak biasa tidak segenius beliau.


Berbalik kepada kisah TDM tadi, memang begitulah Tun adat didunia ini, sunnatullah, kalau berjuang tidak berlandas kepada kehendak Allah, maka apabila kita sudah tidak berkuasa lagi maka barulah kita nampak apa yang kita perjuangkan itu tidak benar, kerana kita sendiri yang menjadi pakar rujuk dan pakar runding, kita sendiri yang suruh dan kita sendiri yang tegah, kita sendiri yang buat peraturan dan kita sendiri yang langgar, tidak ada rujukan yang hakiki yang kita letakkan sebagai pdoman. Oleh itu bila kita tidak dapat mencengkam kusa, maka kitalah orang yang akan menentang kuasa tersebut walaupun orang yang kita lantik itulah yang kita percaya pada mulanya, tetapi itulah juga orang yang kita meluat akhirnya.


Kemelut keluar parti ini ana rasa bukan suatu yang mustahil untuk melanda kerajaan Pak Lah pada hari ini, kalau TDM yang lebih 22 tahun menjadi PM dan bekas presiden parti sanggup keluar parti, apakah salahnya kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak yang baru beberapa hari menjadi ahli dan tak adapun menjadi ahli di Sarawak untuk keluar parti. Kita lihatlah siapa lagi lepas ni yang akan membuat pengumuman keluar UMNO dan menjadi ahli parti bebas, bolehlah duduk dibelakang Dato' Ibrahim Ali.


Oleh itu andaian yang mengatakan tawaran yang boleh menjamin 3 generasi menjadi kaya, tak langsung boleh diterima akal saperti dakwaan MP Kota Belud tempoh hari didalam parlimen.
Cuma ana nak tanya YB Dato' Mukriz bila lagi nak ikut jejak langkah bapa tersayang letak jawatan ahli UMNO dan MP Jerlun.

Semoga selamat tumbang UMNO diusia yang masih muda , kerana zaman sekarang ramai orang mati ketika usia muda.

Sunday, May 18, 2008

Siapa yang lebih monkey!!!


'Those monkeys are silent because they are full now', begitulah lebih kurang kata-kata TS Rashid Pengerusi Suruhanjaya Penipu Rakyat ( SPR), manusia yang pada tahun lepas disambung hayat oleh Pak Lah sehingga 66 tahun, hayat beliau akan berakhir Disember 2008 sebagai pengerusi SPR. Dalam perbahasan untuk menambah talian hayat beliau, ramai yang bangun membahaskan ketidak profesionalnya TS Rashid ni, ana pernah bertemu dengan beliau 3 kali, dalam mesyuarat dan perbincangan agar SPR berubah kearah yang lebih adil dan saksama untuk semua parti politik, biarlah kita berlawan diatas padang yang sama rata barulah tahu siapa yang dikehendaki untuk mewakili rakyat. Dalam satu pertemuan untuk mendesak penggunaan dakwat kekal,beliau menyatakan sebelum itu kepada DAP bahawa dakwat kekal tidak boleh digunakan kerana ulama PAS kata haram, oleh itu apabila kami rombongan dari PAS bertemu dengan beliau selepas itu , beliau terus menafikan dakwaan tersebut lalu menyatakan bahawa ulama dari India yang menyatakan haram. Lihat betapa dari awal lagi kami mendapat telahan bahawa si TS ini memang lidahnya bercabang, macam lidah yang dok melata tu la, bukan dalam air, tetapi atas darat, kuat curi telor ayam.
Oleh itu apabila beliau menyatakan yang dakwat kekal tidak boleh digunakan kerana sebab-sebab keselamatan, ana bangun bertanya semasa perbahasan oleh DS Wan Azizah Permatang Pauh, pasal dakwaan 4 orang yang telah ditahan untuk siasatan berhubung pembelian dakwat kekal ini yang beharga lebih RM 2.4 juta ringgit, konon negara akan lagi huru hara, minta polis berikan penjelasan siapa yang ditangkap, disiasat dan apa alasan yang menyatakan huru-hara negara kalau dakwat kekal digunakan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat
Permatang Pauh, ada yang berdiri dua tangan naik atas.
Datin Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail [Permatang Pauh]: Okey, terima kasih.
Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Ketua Pembangkang. Terima
kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhubung dengan dakwat indelible ink ini Yang Berhormat telah
sentuh tadi. Daripada kenyataan Ketua Polis Negara mengatakan mereka telah menahan kalau tak silap saya empat orang yang dikatakan telah membawa masuk dakwat-dakwat ini dan kita ingin mendapat penjelasan dan juga kalau boleh Yang Berhormat masukkan dalam teks ucapan, kemanakah empat orang yang di tahan oleh polis ini yang mengatakan mereka ini membawa masuk dakwat dan ini mengancam keselamatan negara. Terima kasih Yang Berhormat.
Datin Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail [Permatang Pauh]: Terima kasih. Itulah
yang menjadi tanda tanya. Mana pergi empat orang ini? Yang polis ‘cekap dan betul’. Sekarang dah tukar yer. ‘Integriti...’ apa entah dia punya slogan. Empat orang yang dikatakan. Sebab itu kita tidak boleh gunakan dakwat kekal. Kerana empat orang ini telah masuk dan mengancam perjalanan pilihan raya kita. Ini yang kita katakan SPR ini. Apa jadi kepada mereka yang empat ini? Saya akan masukkan dalam teks ucapan saya.
Sebaliknya, keputusan pilihan raya ke-12 yang lalu adalah kemuncak kepada manifestasi
rakyat yang telah sekian lama menuntut perubahan dan manifestasi rakyat ini tidak mungkin lagi dapat dibendung oleh BN mahupun SPR. Malahan jikanya, sekira pilihan raya umum yang dilangsungkan secara adil, bebas dan telus menurut nilai dan norma antarabangsa dan bukannya menurut acuan SPR. Kami yang berkeyakinan bahawa Pakatan Rakyat berjaya memenangi majoriti kerusi Dewan Rakyat dan membentuk kerajaan di peringkat persekutuan


Tiba-tiba si Rashid ini kata kabinet yang tak benarkan dakwat digunakan, bila Pak Lah jawab balik, kabinet tak cegah cuma beri cadangan saja, ini lah yang menyebabkan sebenarnya negara menjadi huru hara, percanggahan pendapat antara PM dengan pegawai (yang dia tambah talian hayat) , mungkin kerana tak boleh menolong dia kali ini, maka Rashid pun disanggah oleh PM. Tetapi mungkin kalau menang banyak macam 2004, mungkin kalau TS Rashid kata KJ boleh mengandung pun pun, dia kata ya ya ya! 6 Mei lalu, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syed Hamid Albar memberitahu Dewan Rakyat, polis tidak menemui sebarang bukti terdapat individu yang membawa masuk dakwat penanda kuku dari Thailand untuk digunakan pada Pilihan Raya Umum Ke- 12.
Menurut beliau, polis telah membuka tiga kertas siasatan di bawah Seksyen 420/511 Kanun Keseksaan berikutan terdapat laporan daripada beberapa individu bahawa dakwat itu telah dibawa masuk dari Thailand.
''Polis telah menemu bual pengadu serta saksi-saksi, didapati tiada sebarang bukti menunjukkan dakwat tersebut dibawa dari Thailand.
''Ini kerana tidak ada sebarang saksi pun yang pernah melihat dakwat tersebut dan daripada keterangan saksi, tiada sebarang individu, sindiket atau pihak-pihak tertentu yang dikenal pasti terlibat dengan kegiatan ini," kata Menteri Dalam Negeri.
Penggunaan dakwat itu dibatalkan oleh SPR setelah polis mendakwa wujud parti-parti politik yang membeli sendiri dakwat-dakwat kekal dari luar negara.
"Saya dimaklumkan bahawa PAS di pantai timur membeli dakwat dari Thailand. Kemudian Umno mendapat tahu (mengenainya) dan Umno juga membeli dakwat tersebut.
"(Maklumat) ini diberikan kepada saya secara hitam putih oleh polis dan laporan yang sama diberikan kepada kabinet dan mereka (kabinet) percaya ia memang benar-benar wujud," kata Pengerusi SPR.
Lihat ulasan TS Rashid dan Paklah bertelagah pasal dakwat, itu batu satu yang terdedah, ada banyak lagi yang akan muncul kalau kerja tak betul.
Lihat di http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14516&Itemid=85

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.