Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Saturday, February 21, 2009

Perlukan bantuan

Dalam kesempatan tiada sidang dewan rakyat dihujung minggu ini ana gunakan masa itu untuk meninjau keadaan kawasan dan masalah yang berlaku didalam kawasan. Minggu ini, ana sempat melawat rumah yang ditimpa kebakaran pada akhir tahun lalu kerana program yang sibuk sebelum ini.
Selepas sidang berakhir Disember lalu, persiapan untuk pilihanraya kecil KT 036 dan kemudian menyertai misi rombongan kemanusiaan ke Gaza, Palestine dan disambung pula dengan sidang parlimen penggal kedua sessi parlimen ke 12 ini, maka pada pagi tadi ana telah meninjau rumah En Raja Adnan Raja Halip , dari kampong Huma, Kubor Panjang, selepas semalam meninjau rumah En Mohd Radzi di Paya Mat Inson yang terkena ribut.

En Raja Adnan seorang pesakit leukemia yang masih lagi dalam pemantauan Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, kini menunggu untuk rawatan pemindahan sumsum tulang daripada adik beliau yang tinggal di Perak. Beliau mempunyai 6 orang anak dan baru sahaja mendapat cahayamata keenam yang baru berusia satu bulan.

Beliau merayu sumbangan orang ramai untuk membaiki rumah beliau yang separuh bahagian depannya
dijilat api pada akhir tahun lalu , punca kebakaran dikatakan kerana litar pintas. Kebakaran berlaku ketika beliau berada didalam wad untuk rawatan chemotherapy leukemia tersebut. Masalahnya sekarang adalah untuk mencari sumber kewangan kerana beliau tidak dapat bekerja saperti biasa kerana masalah penyakit yang dihadapi tersebut dan isteri beliau pula masih dalam pantang untuk anak keenam itu.

Mereka sekarang hanya tidur dan tinggal dibahagian dapur rumah yang masih berbaki hasil dari tinggalan kebaran yang sempat dipadam oleh orang kampong ketika itu. Bomba memang lewat tiba, apabila sudah selesai semuanya api dipadamkan, baru mereka sampai kesitu.


Bersama-sama dengan MKK Kampong Kayu Bangun, Tuan Hj Yahya ,saya dan pembantu telah meluangkan masa untuk meneliti masalah En Raja Adnan dan memberi sedikit sumbangan untuk meringankan bebanan beliau dan akan berusaha untuk membantu membaiki kerosakan rumah akibat kebakaran tersebut.
Kepada sesiapa yang sudi menghulurkan sumbangan ikhlas kepada En Raja Adnan bolehlah menghubungi beliau melalui tel no 0132948273. Sumbangan sebelum ini daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak cukup untuk membaiki rumah beliau kerana wang itu digunakan untuk belanja harian dan persekolahan anak-anak memandangkan beliau tidak dapat bekerja kerana sering berada didalam wad untuk rawatan leukemia tersebut.

Friday, February 20, 2009

Dewan rakyat 18 Februari 2009.

4. Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang] minta Perdana Menteri menyatakan
jumlah peruntukan yang dibayar kepada Anggota Suruhanjaya Pilihan Raya, SUHAKAM,
Penambahbaikan Polis, Pelantikan Hakim dan Pencegahan Rasuah dalam setahun.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri [Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz]:
Tuan Yang di-Pertua saya ucap terima kasihlah pada Ahli Yang Berhormat daripada Pendang
yang telah bertanya secara pantun dua kerat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat jumlah
besar peruntukan yang dibayar dalam setahun bagi Anggota Suruhanjaya Pilihan Raya dan
SUHAKAM adalah seperti berikut:-
Anggota Jumlah Besar
Suruhanjaya Pilihan Raya RM 862,128.48
SUHAKAM RM1,503,600.00
Untuk makluman Yang Berhormat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia dia tidak
mempunyai anggota suruhanjaya seperti SUHAKAM. Walau bagaimanapun terdapat beberapa
jawatankuasa pemantau yang akan dibentuk iaitu:-
(i) Lembaga Penasihat Pencegah Rasuah;
(ii) Jawatankuasa Khas mengenai rasuah;
(iii) Panel Penilaian Operasi ;
(iv) Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah;
(v) Jawatankuasa Aduan.
Keanggotaan jawatankuasa ini adalah secara sukarela dan tiada bayaran yang
ditetapkan. Namun dalam perbahasan waktu membentang rang undang-undang ini kita
mendapat penerangan daripada ahli-ahli Parlimen iaitu jawatankuasa yang dipilih mereka yang
menganggotai jawatankuasa ini kalau boleh hendaklah diberikan seating allowance ya. Perkara
DR. 18.2.2009
10
ini masih lagi belum kita putuskan sama ada mahu membayar ataupun tidak. Peruntukan bagi
anggota Suruhanjaya Pelantikan Hakim ia masih menunggu kelulusan daripada Kementerian
Kewangan belum bentuk lagi. Jadi saya tidak dapat hendak melaporkan tentang berapakah
bayaran yang dibuat.
Manakala bagi apa yang dikatakan suruhanjaya untuk hendak menambahbaikkan polis
yang ini suruhanjaya ini belum diputuskan lagi nama dia. Mungkin untuk polis sahaja mungkin
untuk semua anggota penguatkuasaan. Namun dia dalam peringkat penggubalan jadi kita belum
tentukan lagi berapakah bayaran akan dibuat.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
terima kasih Menteri yang telah menjawab tadi. Soalan saya adalah berhubung dengan SPR
sendirilah. Baru-baru ini Pengerusi SPR ada mengatakan bahawasanya mereka memerlukan
returning officer ataupun pegawai-pegawai pengurus pilihan raya sendiri tidak menggunakan
pegawai-pegawai kerajaan di dalam mengendalikan sesuatu pilihan raya. Ini kerana kalau kita
lihat di Kuala Terengganu baru-baru ini returning officer sendiri telah mengumpulkan 592 orang
kakitangan Bandaraya Kuala Terengganu dan mengugut supaya mengundi Barisan Nasional.
Kalau tidak mereka ini akan dibuang kerja.
Jadi saya rasa ini merupakan satu yang positif yang merupakan pandangan oleh SPR
jadi apakah kerajaan memikirkan bahawasanya ini satu yang perlu di segerakan memandangkan
trend sekarang ini bukit-bukit semua hendak adakan pilihan raya kecil ini?. Minta pandangan
Yang Berhormat Menteri.
Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Kalau pilihan raya kecil bukit tidak apalah
setakat bukit jangan sampai ke padang sudahlah. Tuan Yang di-Pertua apabila returning officer
ini merupakan setiap kawasan pilihan raya satu returning officer. Bermakna kalau kita ada Ahli
Parlimen 219 ya? 222 maka kita perlu ada 222 returning officer yang hanya buat kerja empat ke
lima tahun sekali lepas itu dia hendak buat kerja apa? Ini kerana pilihan raya lima tahun sekali
jadi pilihan raya berlaku serentak, 222 returning officer. Masalahnya ialah apabila tidak ada
pilihan raya apakah kerja mereka ini?
Nombor dua, kalau marah kepada nyamuk jangan bakar kelambu. Dalam beberapa kali
kita mengadakan pilihan raya yang kita dapat laporan sekali ini satu sahaja, itu tidak boleh
menunjukkan sebagai reflex on the fiil dan perangai semua returning officer. Lainnya telah pun
bersikap dengan adil.


Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: [Bangun]
Dato’ Kamarudin Jaafar [Tumpat]: Ya Yang Berhormat Pendang.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Berhubung dengan Palestin, saya juga merasa cukup
terkilan dengan apa yang berlaku. Pada 30 Januari, kami telah sampai ke Rafah dan ingin
memasuki Gaza dalam cita-cita kita untuk memberikan pertolongan perubatan dan juga
kemanusiaan. Akan tetapi apabila ada NGO yang membawa surat daripada Duta Malaysia iaitu
Datuk Zainal Abidin, tiba-tiba imigresen di sempadan ada yang mengoyak surat daripada duta
dan juga ada ubat-ubat yang dibawa oleh kumpulan ini dirosakkan oleh pihak di sempadan
antara Rafah untuk memasuki Gaza.
Jadi saya harap pihak Kementerian Luar Negeri seperti yang dibahaskan oleh Yang
Berhormat Tumpat kelmarin, perlulah memberi perhatian kepada perkara ini. Sekurangkurangnya
kita boleh memberi sedikit nasihat ataupun pengajaran kepada pihak Kerajaan Mesir
ataupun kepada Duta Mesir di Kuala Lumpur ini. Terima kasih.
Dato’ Kamarudin Jaafar [Tumpat]: Terima kasih Yang Berhormat Pendang.
Sebagaimana...
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, Yang Berhormat, duduk dulu Yang Berhormat.
Saya ingatkan kembali kepada Ahli-ahli Yang Berhormat, dalam soal pencelahan ini jangan
timbulkan isu-isu baru yang tidak menimbulkan kesamaran hujah kepada Ahli Yang Berhormat
yang sedang berucap. Jangan gunakan kesempatan untuk minta penjelasan itu sebagai cara
untuk tumpang berbahas. Saya tidak akan benarkan. Kelmarin saya sudah tidak tahan
kesabaran dengan peraturan mesyuarat dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Gelugor. Jadi
saya kena strict dengan soal ini.
Lain kali saya akan gunakan kuasa di bawah peraturan mesyuarat lain, saya tidak akan
benarkan pencelahan untuk memanjangkan perbahasan. Sehingga di akhir-akhir hari terpaksa
disambung sampai 11.30 malam. Sila Yang Berhormat.
DR. 18.2.2009
29
Dato’ Kamarudin Jaafar [Tumpat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam kes
Palestin, Gaza dan kesengsaraan kemanusiaan yang dialami oleh 1.5 juta rakyat Gaza ini, saya
sedikit sebanyak di samping memahami apa yang dihasratkan oleh Tuan Yang di-Pertua, juga
merasai benar bahawa orang-orang yang pernah ke Timur Tengah khususnya cuba untuk masuk
ke Gaza itu menghadapi suatu halangan yang begitu dahsyat yang dihasilkan oleh dasar luar
kerajaan yang sepatutnya paling rapat dan paling mudah membantu Palestin dan Gaza iaitu
Kerajaan Mesir sendiri.
Akan tetapi kita berterima kasih kerana sebagaimana disebutkan tadi, duta kita di Mesir
telah mengambil peranan yang agak penting walaupun tidak berjaya untuk memastikan bantuan
kita sampai ke sana. Yang pentingnya Tuan Yang di-Pertua ialah Kerajaan Malaysia,
Kementerian Luar Negeri sebagaimana kita sepakati dari semua pihak semalam mengambil
sikap bahawa bantuan kita, pengiktirafan kita, sokongan kita ialah kepada kerajaan yang sah di
Palestin itu iaitu kerajaan Hamas. Oleh itu segala kutipan yang dilakukan sama ada oleh pihak
kerajaan, Wisma Putra, oleh syarikat-syarikat media, New Straits Times dan sebagainya, wang
kutipan itu akan hanya sampai kepada rakyat Palestin di Gaza itu jika ianya disalurkan melalui
kerajaan Hamas.
Kita persetujui bersama semalam bahawa selagi ianya dibuat dan dihantar melalui sama
ada kedutaan mereka di Kuala Lumpur ini ataupun kepada parti Fatah dan kumpulan Fatah yang
berpejabat sebenarnya di Tebing Barat, di Ramallah dan seterusnya, maka kemungkinan besar
wang tersebut tidak akan sampai kepada rakyat yang sedang menanggung kesengsaraan
kemanusiaan yang tidak dapat dibayangkan dahsyatnya yang masih terus dialami sehingga ke
hari ini.

Dilanda puting beliung.

2 hari lepas, pada hari Rabu 18 Februari 2009, tak semena-mena angin putting beliung telah melanda Kampong Raja Paya Mat Inson , putaran angin tersebut bermula dari arah Kpg Bakar Arang menuju keluar dan terus mengenai rumah Saudara Mat Radhi bin Zakaria dan menerbangkan 12 keping atap zing dapur rumah beliau. Peirstiwa ini berlaku pada jam 3.00 petang tanpa ada hujan atau apa-apa tanda hari nak hujan.Semasa bertemu dengan beliau pada hari ini, beiau telah menceritakan kepada ana bahawa inilah kali kedua rumah beliau beliau ditimpa malag tersebut sejak menduduki dikawasan penempatan Kpg Raja tersebut sejak 16 tahun yang lalu. Sambil merayu simpati untuk mendapat rumah baru ditempat lain, beliau menyatakan sudah beberapa kali memeohon rumah PPRT dan tidak berupaya untuk memohon rumah mesra rakyat kerana tidak mempunyai tanah, Tanah yang beliau duduk sekarang adalah tanah kepunyaan KDYMM Sultan Kedah dengan kebenaran Tuanku untuk terus tinggal disitu saperti beberapa rumah warga Kemboja dan Siam yang tinggal disitu.Beliau mempunyai enam orang anak dan berharap agar mendapat perhatian untuk memiliki rumah baru ditempat yang lain. Beliau bekerja sebagai penjual roti canai di Pekan Tanah Merah dan dalam suasana ekonomi yang teruk sekarang ini, bekerja siang dan malam pun agar sukar untuk mendapat RM 100 sehari.
Atas rasa simpati atas musibah ini, bersama pembantu ana telah menyampaikan sedikit sumbangan peribadi untuk meringankan bebanan beliau.

Wednesday, February 18, 2009

Sesi soal jawab

Dalam persidangan parlimen semalam, semasa menjawab soalan yang ana kemukakan bersama Ap lain, dimana menteri di JPM manjawab bersekali berhubung dengan PRK Kuala Terengganu pada 17 Januari 2009 lalu, Timbalan menteri dalam negeri menjawab jumlah anggota polis yang bertugas didalam PRK KT tersebut adalah seramai 3376 orang meliputi semua unit dan jumlah perbelanjaan adalah RM 15.15 juta ringgit, dimana sewa canopy sahaja adalah RM 6 juta dan makan adalah RM 4 juta. Dimana syarikat yang membekalkan canopy adalah rukun saksama sendirian berhad.
Ana tak nak komen apa-apa, Cuma bila sampai kepada soalan pergaduhan atau rusuhan, maka menteri kata tiada rusuhan atau pergaduhan dalam PRK ini dan dikaitkanlah dengan ramai jumlah anggota polis tadi. Maka rasanya didalam dua PRK didua bukit nanti, kita jangan harap jumlah polis akan berkurangan disana kerana alas an tadi mungkin akan digunakan untuk menabsahkan segala tindakan dikemudian hari nanti.
Soalan kedua ana semalam juga pada no 4 dimana dijawab oleh Datuk Nazri bagi pihak PM berhubung dengan jumlah peruntukan untuk SPR dan Suhakam dan suruhanjaya yang lain dalam setahun, untuk SPR RM 862 ribu, untuk SUHAKAM adalah RM 1.503 juta. Dalam soalan tambahan ana, pertanyaan yang ditimbulkan adalah berhubung dengan cadangan oleh pengerusi SPR sendiri mengenai RO( pengurus PR ) yang mungkin dilantik dari anggota SPR sendiri, bukan dari kalangan anggota perkhidmatan awam saperti sekarang, ana ambil contoh saperti yang berlaku di PRK KT baru lalu dimana RO iaitu Datok Bandar KT memanggil 952 orang kakitangan bandaraya dan mengugut untuk membuang kerja mereka kalau menyokong PAS dalam PRK itu sehingga menyebabkan beliau dipecat serta merta dan diganti oleh orang lain. Memang macam biasalah menteri ni, dalam jawapan dia , kalau marah kat nyamuk, kenapa kelambu nak dibakar, dan kata dia kenapa pula pilihanraya 5 tahun sekali, tak kan nak lantik pegawai yang nak goyang kaki selama 5 tahun baru nak kerja.
Ana Cuma nak komen ini baru satu kes yang didedahkan, tetapi dalam kes yang lain Cuma malas orang nak laporkan saja RO yang jenis macam ni, oleh itu dalam setiap pilihanraya ana harap semua petugas parti perlu ada segala persiapan dan tenaga untuk kita membuktikan segala salahlaku yang dibuat oleh mereka yang diamanahkan ini agar kita dapat bertarung didalam padang yang sama rata untuk diadili oleh rakyat semua.
Satu persoalan lagi yang ana mendapat jawapan daripada Menteri Tenaga semalam adalah berhubung dengan jumlah rumah yang mendapt pengecualian bayaran bil letrik yang kuran dari RM 20 ringgit, dimana sehingga bulan Januari 2009 sejumlah 4,261,983 pengguna yan diberika pengecualian merangkumi 906,556 pada oktober, 1,127,560 pada November 2008, 1,092,925 dalam bulan Disember 2008 dan 1,134,942 dalam bulan Januari 2009. Kalau kita katakana hitung panjang setiap rumah menggunakan dalam lingkunagan RM 20 setiap bulan, lebih kurang 80 juta telah di berikan pegecualian dalam bentuk bil letrik ini.
Sebelum ini kita ada mendengar TNB telah menaikkan tarik sebanyak 12 % dan berikutnya sebanyak 26 % dan selepas itu barulah PM mengumumkan pengecualian ini dalam bajet 2009. Jadi setelah mereka menaikkan tarik dan dapat untung berbilion, baru nak bagi kepada rakyat . Apa yang menariknya adalah, baru-baru ini diumumkan pula TNB akan mengurangkan tarik sebanyak 5 % untuk mengurangkan bebanan rakyat kerana harga minyak dan gas sudah menjunam turun. Inilah yang selalu menjadi ratipan rakyat, naik macam kilat, tapi turun macam semut. Harga minyak dan gas sudah turun dari USD 140 setong kepada sekarang ini USD 34 setong, tetapi setelah menaikkan 26 % mereka Cuma nak turunkan 5 % sahaja. Memang tak salah kalau rakyat kata dasar lintah atas darat.

Tuesday, February 17, 2009

Menurut Menteri Besar, YAB Dato’ Seri Ustaz Azizan Abdul Razak, dalam sistem pentadbiran kerajaan negeri Kedah, Ketua Kampung/Komuniti merupakan pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi mengembeleng tenaga bersama kerajaan dalam usaha memacu pembangunan negeri bagi mencapai Kedah Sejahtera.

“Semua kita bekerja atas satu pasukan untuk capai matlamat yang kita perjuangkan, tak kira pangkat, dalam pentadbiran, tak kira kita berada di peringkat atasan mahupun bawahan.

“Seperti tayar kereta dan skru tayar, walaupun tayar lebih mahal dari skru, kalau skru longgar, tayar tercabut habis,” ujar beliau sambil memberi contoh yang mudah, tapi membawa makna kepada pendengar,” ujarnya.

Tambahnya, Ketua Kampung/Komuniti bertanggungjawab menjalankan aktiviti kemasyarakatan di bawah seliaan Penghulu Mukim dan Pegawai Daerah serta mendengar masalah masyarakat, dan seterusnya membantu menyelesaikannya.

“Ketua kampung berperanan memperkasakan kuasa penghulu, kerajaan lantik ketua kampung atau komuniti untuk menolong kerajaan bantu masyarakat, dalam usaha pembangunan sosial, keluarga, ekonomi ke arah kampung atau taman sejahtera,” ujar beliau.

Menteri Besar turut menasihatkan Ketua Kampung/komuniti agar berlaku adil dalam memberikan khidmat kepada masyarakat tanpa mengira agama, bangsa, keturunan serta fahaman politik.

“Ketua kampung boleh berpolitik, tapi dalam masyarakat perlu bersatu, kerjasama, adil untuk membina kampung atau taman aman dan sejahtera.Itu antara ucapan MB Kedah dalam program memberi tauliah kepada MKK baru-baru ni. Beliau inginkan institusi penghulu dan ketua kampong yang telah ujud sekian lama di Kedah dipulihkan semula sebelum datangnya JKKK yang banyak memporakperandakan masyarakat selama ini dimana keharmonian didalam kampong terjejas dek perangai JKKK yang lebih sudu dari kuah. Bayangkan kalau sebut bantuan kepada orang miskin, maka yang baik dengan JKKK lah yang sering dapat walaupun ada kereta, kalau mini tar walaupun jalan masuk kampong tak ada tar, tapi halaman rumah JKKK atau pengerusi JKKK mesti sampai tar, tak percaya pergi tengok di Kpg Alor Ali dan Alor Kumbang, Tokai.

Kalau Penghulu yang akan diperkasa semula dan ia merupakan jawatan tetap yang berada dibawah Pegawai Daerah dan dibawah Sultan yang memberi khidmat kepada semua anak buah dibawah takluk beliau melalui kerjasama dengan JKKK. Oleh itu harapan besar kepada penghulu dan ketua kampong ini agar dapat mengembalikan balik keharmonian sesebuah masyarakat dikampong dan desa tersebut.

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.