Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Thursday, August 28, 2008

Sampel DNA kita mungkin tak selamat.

Tuan John Fernandez [Seremban]: Satu dua points sahaja. Perkara yang lain ialah
saya tidak setuju dengan seksyen 24 sebab this is against the rules of natural justice dengan izin
dan juga langgar Artikel 5 Federal Constitution. Yes, Yang Berhormat Pendang.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat
Seremban. Ada hubung kait dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Melaka dan
juga Yang Berhormat Jasin tadi ini berhubung dengan collection of samples. Saya run-through
DNA Act 2007 Trinidad and Tobago dalam seksyen 30 mereka ada mengatakan post collection
procedure. Maknanya apa-apa yang perlu dilakukan terhadap sampel yang diambil. Cara mana
dia ambil, apa yang perlu dibuat, siapa yang menjadi saksi sehinggalah ia di test di makmal
sebelum ianya dibuat profil DNA. Maknanya perkara itu diketahui tapi kalau dalam akta atau
undang-undang yang kita ada ini hanya pegawai perubatan ambil lepas itu masuk dalam profil
DNA. Makna sampel itu pergi ke mana kita tidak tahu. Mungkin jatuh atas tilam atau jatuh atas
cadar, benda itu boleh berlaku. Kita tidak ada post collection procedure di mana yang ada dalam
Akta DNA Trinidad and Tobago Pandangan Yang Berhormat.
Tuan John Fernandez [Seremban]: Saya setuju 200%. Pandangan yang diberikan
oleh Ahli Yang Berhormat tadi. Selalu di atas tilam. Itu setuju.
Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Maybe you setuju 300% sini.
Tuan John Fernandez [Seremban]: Selain daripada itu saya tidak sokong bil ini sebab
yang saya katakan against the rules of naturel justice dan saya dengar pandangan-pandangan
daripada Ahli-ahli Yang Berhormat ...

Ini yang saya bawa contoh dalam perbahasan Seremban ini.
Kalau kita lihat dalam RUU di Negara Trinidad dan Tobago saja, sebuah negara Amerika Latin yang jauh kurang maju kalau nak banding dengan kita, tetapi mempunyai satu RUU yang jelas dalam hal mengambil DNA untuk menjadi data dalam bank data DNA ini, maka kalau kita teliti RUU mereka yang baru diluluskan pada tahun 2007, tentang sampel yang hendak diambil mestilah mendapat kebenaran mahkamah, kemudian bila sampel diambil ianya ada cara hendak pelihara sampel , saksi yang melihat sampel diambil, kalau lelaki mesti lelaki dan kalau wanita mesti wanita, dan baju tidak boleh dibuka melainkan hanya tempat nak ambil sampel saja, bagaimana sampel disimpan dan dibawa dan kemana ianya akan berakhir didalam makmal juga mesti ada dalam catatan sehinggalah kepada maklumat yang boleh dimasukkan kedalam bank data DNA untuk rujukan kelak.Tetapi didalam RUU yang kita ada dan nak diluluskan secara tergesa-gesa oleh BN sekarang ini adalah tidak lengkap tentang sampel yang diambil, kemana hendak dibawa dan akhirnya kemana sampel itu akan tamat, itulah saya kata mungkin jatuh atas tilam atau seluar dalam orang lain.
Ada wakil BN mengatakan ada dalam klusa 26 , Menteri boleh melakukan apa-apa pindaan nanti saperti yang terdapat dalam klausa, ada rasa kalau kita tinjau dengan teliti dalam klausa ini menteri hanya berhak dalam hal pengambilan sampel dan maklumat data tetapi tidak terlibat dalam hal mengendalikan sampel, kemana ia dibawa dan berakhir, gangguan didalam masa transport dan sebagainya tidak jelas termaktub.

Begitu juga dengan hal keanggotaan bank data ini yang dari atas sampai kebawahnya majority terdiri dari pegawai polis yang mereka juga menjadi penyiasat, kalau macam ni dalam keadaan integriti polis sedang dipertikaikan sekarang ini, maka sampai kiamat pun orang tak akan percaya lagi kepada intigriti Polis ni, ramai yang sebut tentang kehilangan bahan bukti dadah dari IPD di Johor Bari serta penglibatan KPN dalam kes DSAI dalam tahun 1998 serta desakan untuk mendapat sampel darah DSAI dalam kes liwat 2008 serta pendedahan Imam Romlang Porigi dalam sumpah laknat Saifool atas arahan pegawai khas DS Najib tu.
Semua ini menjadikan perbahasan yang hangat dan banyak yang tak kena dalam RUU ini, tetapi apakan daya, mereka ramai, kata macam mana pun lulus juga pada peringkat dasar ini, tetapi diharap dalam JK nanti dapat dilakukan berbagai perubahan yang boleh mengurangkan kekeliruan masyarakat.
Wallah aklam.

Akta DNA penuh dengan kecacatan tapi di sokong BN.


Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Pokok
Sena, Tuan Yang di-Pertua. Saya perhati kepada 9(1)(b) ini, keterangan yang mencukupi
dikemukakan untuk memuaskan hati Ketua Bank Data DNA. Perkataan memuaskan hati ini satu
DR. 27.8.2008
61
perkataan yang subjektif. Apa pandangan ataupun ulasan Yang Berhormat Pokok Sena tentang
perkataan ‘memuaskan hati ketua’.
Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, ini yang kita katakan bahawa sesuatu
yang tidak sewajarnya diletakkan perkataan-perkataan sebegini yang sepatutnya ada
pentafsirannya, harus ada penjelasannya sebab apabila diletakkan untuk memuaskan hati
bermakna bahawa apa yang dikehendaki oleh ketua.
Saya bimbang bahawa takut nanti bahawa wujudnya konspirasi-konspirasi yang
melibatkan Ketua Bank Data DNA, lalu sudah tentulah bahawa sebagai salah seorang yang
mungkin terlibat dalam konspirasi sebagai kapasitor dan sebagainya, sudah tentu dia hendakkan
laporan yang dikemukakan kepada dia laporan yang boleh memuaskan hati dia, bukan laporan
yang boleh memberikan pertimbangan, kebaikan dan keadilan berasaskan kepada kebenaran.
Sebab itu bagi saya bahawa menampakkan tujuan-tujuan yang mempunyai unsur-unsur
yang boleh dipersoalkan bahawa kalau ada orang mengatakan atau kalau kami mengatakan
bahawa ada unsur-unsur yang mengizinkan konspirasi itu berlaku satu perkara yang tidak boleh
ditolak.
Jadi sebab itu bagi saya bahawa seolah-olah akta ini ialah akta untuk macam seksyenseksyen
saya sebutkan tadi tidak boleh dicabar di mahkamah, tidak boleh cabar, challenge
ataupun dakwa mereka yang terlibat seperti disebut dalam akta ini ke mahkamah dan keputusan
laporan DNA itu adalah muktamad, seolah-olahnya undang-undang ini bertujuan untuk
melahirkan ramai atau hendak mewujudkan ramai pesalah-pesalah dalam kes-kes rogol atau
juga kes-kes liwat, seolah-olahnya begitu. Hendak mewujudkan dan melahirkan ramai pesalahpesalah
rogol dan pesalah-pesalah liwat walaupun mereka tidak bersalah tetapi oleh kerana tidak
ada ruang untuk defend atau untuk membela diri atau untuk mempertahankan hak, untuk
mencari kebenaran lalu undang-undang ini diwujudkan sebegini rupa.

Memusakan hati ketua bank data DNA merupakan satu perkara yang cukup subjektif dan ianya pula amat terdedah kepada manipulasi ketua tersebut. Ini kerana sekiranya ketua bank data ada mempunyai sesuatu masalah peribadi dengan pesalah/ OKT maka sudah pasti apa juga maklumat yang beliau kehendaki walaupun ada untuk kebenaran masih menjadi perkara yang tidak memuaskan hati beliau.
Dalam hal DAN ini, banyak perkara yang telah berlaku perkara yang lompong dan terdapat banyak kecacatan sehingga munigkin orang yang teraniaya akan terkena hukuman. Ramai ahli undang-undang dari berbagai kumpulan menjadi keliru dengan RUU ini kerana banyak tempat dimana boleh berlaku penyelewengan terutama dalam hal pengambilan dan penjagaan sampel sampailah kepada mengubah data dan maklumat dalam laporan DNA itu sendiri boleh berlaku dengan perlindungan yang mungkin sengaja dinuat dalam RUU ini bertujuan untuk mengenakan seseorang. Dahlah tu, pembentangan yang tergesa-gesa dan meminta kelulusan dengan cepat juga menjadikan sesuatu RUU itu terdedah kepada syak-wasangka yang amat sangat. Penggunaan perkataan yang mengelirukan dibanyak tempat sudah pasti menyebabkan RUU ini menjadi ia keliru.
Antara tempat yang paling banyak mendapat teguran dari pakar undang-undang adalah fasal 24 iaitu tentang keputusan DNA yang akan menjadi bukti muktamat ( conclusive evidence) tanpa menghiraukan lain-lain keterangan. Inilah yang dikatakan akan menjadi kunci kepada segala penganiayaan manusiawi zaman moden hanya berdasarkan kepada hasil kajian saintifik.
Ana bila merenung fasal ini, ana rasa mengikut fikiran ana yang bukan ahli undang-undang ini hanya satu iaitu untuk menjadikan maklumat dari profile DNA ini yang tersimpan baik dalam bank data DNA ini sebagai rujukan . Maknanya bila ada dat DNA yang dibuat didalam makmal kimia atau makmal forensik polis, maka rujukan terakhir yang manjadi standard rujukan adalah maklumat dari profil dari bank data DNA ini. Itu ana rasa apa yang bermaksud dalam lasal ini, bukannya ia menjadi satu bukti muktamad kerana dalam sesuatu perbicaraan, DNA ini hanya sebagai bukti tambahan, colloborative evidence, bukannya muktamat saperti yang sepatutnya yang ujud dan ditentang dalam RUU ini. Tetapi oleh kerana ana tak dapat berucap, dekat 10 kali bangun, speaker tak bagi maka ana sekadar mencelah YB lain sajalah.

Doktor dan pesakit, farmasi dan ubat.

Timbalan Menteri Kesihatan [Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad]: Tuan Yang di-
Pertua, kerajaan sebenarnya telah melaksanakan pengasingan fungsi prescript yang telah dibuat
oleh pengamal perubatan dan pendispenan yang dilakukan oleh ahli farmasi di seluruh facility
kesihatan kerajaan dan juga hospital swasta.
Pada masa ini, kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan pengasingan fungsi bagi
pengamal perubatan swasta dan farmasi di sektor runcit disebabkan kekurangan ahli farmasi di
sektor tersebut pada masa sekarang. Terima kasih.
Seorang Ahli: [Bangun]
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Yang di-Pertua: Beri laluan dahulu kepada beliau.
Seorang Ahli: Okey.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seandainya "National Medicine Policy' Oktober 2006 ini
dilaksanakan di bahagian peruncitan, apakah kementerian sudah mempunyai pemantauan untuk
melaksanakan pemantauan di kedai-kedai farmasi agar mereka-mereka yang mengendalikan
farmasi ini tidak langsung menjual ubat-ubat under counter tanpa preskripsi daripada doktor.
Ini kerana, saya bimbang kadang-kadang mereka boleh menjual ubat, gred-gred yang
hanya di preskripsi oleh doktor-doktor tetapi mereka menjual under counter sahaja tanpa ada
pemantauan. Jadi, soalan saya cukupkah pemantau-pemantau ini untuk menjalankan
pemantauan? Terima kasih.
DR. 27.8.2008
27
Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad: Terima kasih soalan dari Yang Berhormat
Pendang. Ia begini, kalau kita lihat sama ada pemantauan dibuat atau tidak? Pemantauan
memang dibuat dari masa ke semasa di sektor runcit. Kita tidak tunggu bila polisi ini dikenakan
kepada doktor-doktor swasta baru kita hendak adakan pemantauan.
Pemantauan adalah berterusan tetapi yang menjadi persoalan sekarang sama ada
pendekatan yang dibuat yang melibatkan lebih kurang 8,000 pengamal perubatan swasta yang
memprescript dan juga mendispense ubat sama ada dia menyusahkan dan menyenangkan
rakyat.
Kementerian berpendapat bahawa buat masa ini ia memudahkan rakyat untuk mendapat
rawatan dan prescript serta ubat di tempat yang sama. Terima kasih.
Dr. Lee Boon Chye [Gopeng]: Terima kasih. Dari segi pengasingan prescription dan
dispensing ubat, adakah kementerian sedar bahawa perkara ini pernah dilaksanakan di negara
asing khususnya di Singapura dan telah gagal.
Kedua, adakah kementerian pernah mendapat feedback khususnya daripada persatuanpersatuan
pengguna dan sebagainya dalam isu ini. Saya rasa yang penting sekali adalah hak
pesakit untuk memilih sama ada beliau hendak ubat itu daripada doktor berkenaan atau pun
daripada farmasi. Terima kasih.
Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad: Kementerian sedar dan kita tahu, kita pun
sudah ada saranan daripada FOMCA dan juga Persatuan Pengguna Pulau Pinang, tetapi kita
kuat berpendapat bahawa buat masa ini belum lagi masa untuk kita mengasingkan prescription
dan juga pendispensing di kalangan pengamal-pengamal perubatan. Terima kasih.

Hal ini amat penting demi kemudahan orang kampong. Ana sering hadapi masalah ini bila berhadapan dengan pesakit yang telah mendapatkan rawatan dari farmasi tanpa preskripsi dari doktor akhirnya mereka terpaksa datang keklinik untuk mendapat rawatan kerana apa yang mereka dapat ubat rawatan itu adalah tidak serasi dengan ubat yang sepatutnya untuk penyakit yang dirawat, dan seringkali berlaku masalah alahan. Dan apa yang menjadi masalah juga adalah kerana farmasi sering memberi preskripsi tanpa mendapat dulu surat preskripsi dari klinik, bermakna pesakit terus mendapat ubat tanpa jumpa doktor dan ini sudah pasti akan berlaku banyak kegagalan dan resistant dalam rawatan saperti yang telah ramai hadapi.
Oleh itu kalau nak laksanakan juga perkara ini, ana harap perlu ada ramai pegawai pemantau atau penguatkuasa yang memastikan bahawa farmasi mesti ikut apa yang diarahkan oleh Doktor diklinik, tanpa surat dari klinik, mereka melakukan kesalahan memberi preskripsi ubat.

Wednesday, August 27, 2008

ADUN lebih berkuasa dari Pegawai KEDA !!!


8. Dr. Haji Mohd Hayati bin Othman [Pendang] minta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah menyatakan:-
(a) jumlah projek yang dirancang dan telah dilaksanakan oleh KEDA dalam
RMK-9; dan
(b) jenis dan jumlah projek yang masih belum terlaksana hingga kini dan
projek yang terpaksa ditutup dan punca penutupan.
Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah II [Tuan Joseph Entulu anak
Belaun]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pendang. Tuan Yang
di-Pertua, sehingga tahun ketiga, pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan, Lembaga
Kemajuan Wilayah Kedah ataupun KEDA telah melaksanakan 22 projek dalam pelbagai
peringkat pelaksanaan berbanding 23 projek yang telah dirancang untuk dilaksanakan dalam
Rancangan Malaysia Kesembilan.
Projek yang masih belum dilaksanakan merupakan projek pembangunan vendor bantuan
machine yang dijangka akan dimulakan pada tahun 2009. KEDA juga tidak mempunyai sebarang
projek dalam Rancangan Malaysia Kesembilan yang terpaksa ditutup atau ditangguhkan
pelaksanaannya.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
terima kasih Timbalan Menteri. Di antara salah satu projek KEDA yang memberi faedah langsung
DR. 21.8.2008
12
kepada rakyat ialah perumahan KEDA. Di tempat saya ada dua perumahan KEDA ini iaitu di
Lahat Tunjung dan juga di Tanjung Setol, Junun. Baru-baru ini pada bulan April, dibuka
perumahan KEDA ini untuk rakyat yang miskin, tidak mempunyai rumah dan di jalankan
penyiasatan dan ditemu duga dan mereka ini dipanggil untuk kursus induksi di Pusat Latihan
KEDA di Sik.
Apa yang malang, setelah mereka ini mengikuti kursus, 13 orang daripada mereka ini
telah dikeluarkan daripada senarai. Saya bertanya kepada pihak pengurusan KEDA, adakah ini
merupakan prosedur biasa dan mengatakan ini bukan biasa. Setelah induksi, mereka ini akan
dimasukkan di dalam projek perumahan KEDA tersebut.
Jadi pertanyaan saya, adakah penyiasatan perlu ataupun akan dilakukan oleh pihak
kementerian kerana saya mendapat fahaman daripada mereka-mereka yang dikeluarkan ini,
ianya adalah campur tangan daripada Adun Sungai Tiang. Jadi saya harap pihak kementerian
dapat memberi jawapan kepada saya, apakah pihak Adun ini boleh mengatasi pegawai-pegawai
KEDA yang telah memilih orang-orang miskin ini untuk ditempatkan di kawasan perumahan
KEDA ini. Saya harap pihak kementerian dapat menjalankan penyiasatan, kalau tak dapat
jawapan hari ini, boleh bagi jawapan bertulis kepada saya, terima kasih.
Tuan Joseph Entulu anak Belaun: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat
dari Pendang. Jabatan ataupun kementerian ini dengan kerjasama lembaga atau pun
jawatankuasa yang tertentu dan dibantu oleh juga kerajaan negeri sendiri memilih siapakah
peserta-peserta atau pun orang-orang yang menerima bantuan yang dimaksudkan.
Sekiranya ada yang lari dari apa yang biasa kita laksanakan dan selepas komen dari
Yang Berhormat tadi kita akan lihat dan saya akan bagi tahu perkembangan yang seterusnya.
Terima kasih.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kita
semua tahu bahawa Kementerian Kemajuan Luar bandar dan Wilayah bertanggungjawab
membawa pembangunan kepada kawasan-kawasan luar bandar. Saya mahu tanya dengan
menteri, adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk membawa pembangunan melalui
kementerian kepada pekerja-pekerja estet yang dianaktirikan di negara ini di masa kini.
Dato’ Haji Lilah Yassin [Jempol]: Tak ada kena-mengena Tuan Yang di-Pertua...
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tak ada kena-mengena.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Ada Yang Berhormat. Saya tanya dengan
kementerian...
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Dia Menteri Sumber Manusia.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tak ada, saya tanya Kementerian
Pembangunan Luar Bandar kerana ini bersangkut-paut dengan pekerja-pekerja di kawasan luar
bandar, estet-estet...
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tak ada kena-mengena.
DR. 21.8.2008
13
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat kena tumpu
agensi KEDA ini.
Tuan Haji Salleh bin Haji Kalbi [Silam]: Sebab itulah tak masuk dalam Kabinet.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Menteri Luar Bandar.
Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Nanti, nanti pergi kursus, pergi kursus.
Yang Berhormat Padang Serai pergi kursus ya. Macam mana jadi Ahli Parlimen ini.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Duduklah Yang Berhormat.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: 19 September ini, Menteri Luar
Bandar itu.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Yang Berhormat Menteri, bolehkah mereka
membawa pembangunan untuk pekerja-pekerja ladang di kawasan luar bandar...
Dato’ Haji Lilah Yassin [Jempol]: Macam ini pun ada. [Ketawa]
Seorang Ahli: Tuan Yang di-Pertua, soalan, soalan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Duduk Yang Berhormat.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Di luar soalan, di luar soalan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Duduk Yang Berhormat Padang
Serai, Yang Berhormat. Timbalan Menteri, nak jawab?
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tak payah jawab. Tak kena mengena.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tak kena-mengena, ya.
Tuan Joseph Entulu anak Belaun: Tak apa. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat...
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tak payah jawab.
Tuan Joseph Entulu anak Belaun:... Yang Berhormat Padang Serai. Jawatankuasa
tertinggi telah dibuat, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana
Menteri. Saya percaya soalan Yang Berhormat tadi sebenarnya adalah menumpu kepada orangorang
keturunan India ini, bangsa India.
Jawatankuasa ini dianggotai oleh beberapa orang menteri dan juga ahli-ahli dari luar
kerajaan untuk membuat perancangan dan memberi penumpuan kepada isu-isu kemiskinan dan
pembangunan ekonomi orang-orang bangsa India. Sekian terima kasih.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Itu persoalan yang ana timbulkan pada 21 Ogos lalu, adakah patut bila KEDA dah pilih dan suruh depa pi kursus induksi, tapi bila sampai masa nak serah kunci si ADUn ni pi sekat , kononnya mereka ni sokong pembangkang. Ana pun heran, di Kedah ni sapa sebenarnya yang jadi pembangkang , dan yang dapat pulak tu sokong sapa. Dan yang paling pening, yang mintak tu tak ada rumah, miskin dan memerlukan kediaman, jika dah dalam senarai nak dapat, kita pi potong trip macam tu, bila masalah ni nak selesai, punyala tak dak otak orang yang buat nanya kat sesama manusia macam tu, moga Allah balas penginayaan mereka itu dengan ganjaran yang sewajarnya.
Ana nak minta hasil siasatan menteri tu bila ada peluang nanti agar kita tahu siapa punya kerja semua ni, tak kan tak serik lagi penolakan rakyat diatas ketidakadilan mereka selama ni.

Tahniah atas pertolongan anda.


Tahniah, itulah ucapan yang dapat ana luahkan kepada sahabat dan rakan di Permatang Pauh yang telah bertongkos lomos mengalahkan BN tempoh hari dengan majority yang lebih lunak. Walu pun SPR pada mulanya kata peratus yang keluar mengundi sekitar 61 peratus, tapi bila perangkaan dikeluarkan, ianya ternyata melebihi 80 peratus. Mungkin kekurangan 8 ribu pngundi tu adalah hantu yang tak sempat ditahan oleh YB Gobala kut. Walau apapun majority yang diperolehi DSAI adalah ternyata melebihi undi yang diperolehi oleh orang kuat DS Najib tuh. Kalau ditinjau lagi angka yang dikeluarkan dalam tong undi ari tu, dari sejumlah 58459 pengundi berdaftar, 26942 adalah penyokong BN, dimana 19442 adalah ahli UMNO, 2900 gerakan, 2400 MCA, 1700 MIC dan 500 PPP, D Arif Shah hanya dapat 15524 undi, bermakna orang BN sendiri yang tak mengundi calon mereka.iaitu seramai 11418 ahli BN yang tak undi calon mereka pada hari mengundi tersebut.
Ana cuma nak ucapkan setinggi-tingi tahniah dan syabas kepada manusia Ezam mohd Nor dan Khairi Jamaluddin serta Saiful Azlan yang telah menyebabkan majority DSAI naik melebihi PRU 2008 lalu. Kalau tidak kerana mereka, mungkin kemenangan itu tak sampai ketahap 15 ribu lebih majority. Tahniah dan syabas. Lain kali kalau ada mana-mana PRK pergilah lagi kau orang sekelian. Suruhlah Ezam angkat sumpah pula macam Saiful buat, lepas tu hari-hari masuk TV dan siarkan sepanjang masa kempen, nescaya akan terus lingkup BN dari persada tanah air, insyaAllah. Moga pengalaman berharga ini baik untuk saudara Ezam yang mahu mendedahkan enam dulu tu dulu dari dulu dan selamanya. Mungkin dah dimakan anai-anai kut kotak-kotak tu, kerana terlalu lama diperap dalam bilik gerak kut.
Buat penyumpah, diharap lepas ni satu demi satu penunjuk kepada laknat yang kamu minta tu mungkin akan ditunaikan oleh Allah taala dan balasan kepada yang menfitnah insyaAllah akan tertunai dalam masa terdekat. InsyaAllah.
Kepada imam Romlang, insyaaallah, rezeki Allah ada dimana-mana, kalau pengarah jawi nak pecat ante, banyak lagi tempat lain yang ada rezeki Allah, lebih-lebih lagi dekat dengan bulam Ramadhan al-mubarak ni.
Moga semua dilindungi allah dan mendapat rahmat dan keampunan dariNya.
Wassalam.

Monday, August 25, 2008

Maaf, lambat update.


Maaf , lama tak update. Bukan pasal pa, pi Sabah, menghadiri majlis Konvokesyen anak dan menantu jadi susah dapat line, maklumlah tempat orang, rumah sewa anak tu telefon pun belum ada, jadi tak dapat nak asses internetla. Bila balik KL ni, bolehlah gunakan line kita untuk update dan tengok internet. Punyalah banyak benda yang tertinggal terutama dalam siri kempen PP 44 yang akan diadakan esok ni. InsyaAllah kita doaakan semoga DSAI akan diberikan kemenangan oleh Allah agar dapat menjadikan suasana didalam parlimen lebih ceria dan bersemangat untuk perbahasan. Hari ini dalam parlimen macam dilanggar geruda, suasana yang tak menggembirakan langsung, nak bangun berbahas pun jadi malas dan tak ada mood.Apa yang dihebohkan adalah hal sumpah, akuan bersumpah dan sumpah-sumpah. Sat orang tu bersumpah, sat orang ni bersumpah dan lepas tu orang lain pulak angkat sumpah, macam negara sudah tidak ada mahkamah dah sekarang ni.
Agaknya nanti bila berlaku sesuatu perkara, maka pi masjid ka, atau mana tempat ka, sumpah, lepas tu tutup buku, habis cerita, bahan bukan yang kena curi kat Johor dari simpanan Polis tu pun lepas ni suruh depa sumpah, tak ambil, lepas tu ketua Polis boleh tutup buku, dah habis kes dan senang cerita.
Ana tertarik juga bila baca pasal tok imam harian di Masjid Wilayah yang kena hadiri majlis angkat sumpah tu, orang atas suruh hadiri satu majlis lepas dia angkat nikah, maka dia tunggu tiba-tiba ada majlis sumpah laknat keatas diri sendiri dan keluarga , pulak kepada yang menuduh , dan salah pulak tu. Bila salah, atas dasar orang yang melihat kesalahan, dia pun tegur, dan bukan main lagi kecaman yang dia terima atas dasar jadi saksi, mujurlah dia dah beri penjelasan pada malam tu dimajlis yang dianjurkan , maka semua orang dah faham dan katanya ada orang tertentu yang beri arahan dari seseorang suruh si Saifool tu buat sumpah. Biarlah, tu , kita pergi kepada akuan bersumpah pula dari seorang India yang juga ada dalam internet yang ana terbaca hari tu.
Ana sekadar paste disini untuk renungan kita bersama dan moga lepas ni tak akan ada lagi sumpah dan akuan bersumpah oleh sumpah-sumpah termasuklah sumpah enam kotak tu yang tak termakbul hajat dia nak jadi calon menentang DSAI walau dimana dia masuk lawan, kesian juga nana lihat dia ceramah sampai berpeluh-peluh , tapi orang tak appreciate keteguhan dan kesungguhan hati beliau membela 6 kotak tu dulu, sanggup duduk berehat dalam penjara dan kena berbagai-bagai kecaman dari masyarakat , tetapi tak juga berjaya menjadi calon, kesian.
Ana copy dan paste SD tersebut dibawah ni, renungilah wahai sahabt dan saudara, buat telahan sendirilah.

Najib Mengamalkan Ajaran Hindu

.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah bersumpah diMasjid Jamek Guar Perahu, didalam Parlimen Permatang Pauh, pada hari Jumaat lepas mengatakan beliau tidak tahu menahu ataupun mempunyai hubungan dengan wanita Mongolia, Altantuya Sharibuu yang dibunuh diPuncak alam, Selangor pada tahun 2006. Najib memberitahu bahawa beliau bersumpah walaupun ianya bukanlah satu sumpah rasmi menggunakan Quran.


“Wallahi, Wabillahi, Watallahi, saya bersumpah bahawa saya tidak tahu dan tiada hubungan dengan wanita Mongolia. Saya tidak tahu kalau orang lain mahu bersumpah atau tidak tapi saya tahu saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Ini diantara saya dengan Tuhan” kata beliau (Bernama, 23 Ogos 200


Pada hari yang sama, Thagarajoo a/l Thangavellu juga bersumpah, melalui Akuan Bersumpah, bahawa Najib dan isterinya, walaupun dilahirkan sebagai muslim, mengamalkan ajaran Hindu. Apakah sumpah Najib ini, yang dilakukan secara ‘Islamik’, sah diterima?


Berikut adalah terjemahan surat Akuan Bersumpah Thagarajah a/l Thangavelu.


Saya, Thagarajah a/l Thangavelu (K/P: 590821-10-6033), seorang warganegara Malaysia yang dewasa dan menetap di No.20, Jalan BK 4/1F, Bandar Kinrara, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan dengan ini menyatakan dengan benar perkara-perkara berikut:-


Saya bekerja sebagai pemandu.
Sekitar tahun 1995, saya memulakan kerja dengan Datuk K.S Nallakaruppan (“Datuk Nalla”) sebagai pemandu merangkap pengawal peribadi. Saya bekerja dengan beliau selama 5 tahun. Kemudian saya menyertai Datuk Kenneth Eswaran. Datuk Kenneth Eswaran menetap di Johor dan saya menjadi pemandu untuk ibunya yang tinggal di Petaling Jaya. Kemudian saya bekerja sebagai pemandu untuk Datuk kenneth Eswaran.
Datuk Kenneth Eswaran adalah kawan rapat Datuk Seri Najib bin Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada masa ini.
Datuk Kenneth Eswaran amat rapat dengan seorang bomoh Hindu, yang saya kenali sebagai Mr. Ji. Mr. Ji ialah seorang warganegara India, yang tinggal diKerala, India dan sering datang keMalaysia diatas undangan Datuk Kenneth Eswaran.
Melalui Datuk Kenneth Eswaran, Mr. Ji telah diperkenalkan kepada Datuk Seri Najib dan isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor. Saya telah beberapa kali membawa Mr. Ji kerumah Datuk Seri Najib. Datuk Kenneth Eswaran mengiringi Mr. Ji. Mr. Ji selalunya membawa bersama beberapa peralatan sembahyang mengikut ugama Hindu untuk melakukan upacara dirumah Datuk Seri Najib. Upacara ini dilakukan setiap bulan semasa ‘Ammavasi’, yang mana merupakan masa dimana bulan tidak kelihatan. Upacara ini merupakan upacara Hindu dimana melibatkan jampi mentera menggunakan peralatan sembahyang menurut ugama Hindu seperti kunyit, vibuthi, kum kum, limau, kapor barus, susu lembu yang diletakkan diatas daun pisang. Api sembahyang akan dinyalakan didalam rumah dan kedua-dua Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah akan duduk ditengah-tengah dan Mr Ji menjalankan upacara pemujaan. Kedua-dua Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah kemudiannya dimandikan dengan susu. Selepas upacara pemujaan, sebahagian daripada bahan-bahan pemujaan dibawa keluar rumah dan ditanam untuk menghindarkan mereka dari kerja-kerja kejahatan.
Seperti yang saya katakan, semua bahan-bahan pemujaan ini dibawa oleh Mr. Ji, dibantu oleh saya kerumah Datuk Seri Najib, baik diJalan Duta atau pun dikediaman rasmi di Putrajaya. Saya juga pernah membawa susu lembu dan bahan-bahan pemujaan lain didalam kawasan kediaman Datuk Seri Najib. Saya hadir disetiap upacara bilamana Mr. Ji melakukan pemujaan. Semua ini berterusan sehinggalah saya berhenti kerja denga Datuk Kenneth Eswaran.
Saya percaya bahawa upacara pemujaan ini masih berterusan.
Semasa pilihanraya kecil Ijok yang lalu, saya membawa Mr. Ji kepekarangan tempat mengundi diIjok dimana Mr. Ji meletakkan bahan-bahan pemujaan ini untuk memastikan kemenangan calon MIC, K. Parthiban.
Saya percaya perbuatan yang sama akan dilakukan untuk meletakkan bahan-bahan pemujaan adat Hindu ini dan tangkal didalam ataupun pekarangan tempat mengundi diPermatang Pauh.
Saya juga mempunyai maklumat bahawa doktor yang menyediakan laporan perubatan untuk Razak Baginda, tertuduh didalam perbicaraan Altantuya, wanita Mongolia, yang sedang berlangsung, adalah palsu kerana Datuk Kenneth Eswaran telah mengarahkan doktor untuk memalsukannya. Arahan tersebut dibuat semasa saya sedang memandu untuk Datuk Kenneth Eswaran.
Dalam beberapa peristiwa, Datin Seri Rosmah Mansor meminta Datuk Kenneth Eswaran, meminta pertolongan Mr. Ji untuk menjauhkan mereka dari perkara-perkara jahat. Didalam satu ketika, Datin Seri Rosmah memanggil Datuk Kenneth Eswaran, menyatakan kebimbangannya kerana Datuk Seri Abdullah Badawi akan mengahwini Datin Seri Jeanne Abdullah. Datuk Kenneth Eswaran berjanji kepada Datin Seri Rosmah bahawa dia akan meminta Mr. Ji untuk melakukan pemujaan untuk menghalang perkahwinan tersebut.
Saya membuat Akuan Bersumpah ini kerana terdapat beberapa perkembangan melibatkan Datuk Nalla, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah dan Datuk Kenneth Eswaran yang saya kenali semasa saya bekerja sebagai pemandu. Peristiwa yang melibatkan kehilangan Penyiasat Bebas, P. Balasubramaniam merisaukan saya
Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kebenaran seperti yang termaktub didalam peruntukan Akta Akuan Bersumpah, 1960.


(Terjemahan ini dibuat secara bebas oleh Mat Saman Kati berdasarkan artikel Raja Petra, Najib: Muslim By Birth, Hindu

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.