Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Monday, November 10, 2008

Sakit,! beban akan bertambah kini dihospital awam !!

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Sungai
Siput, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum masuk kepada garis kemiskinan saya tertarik
dengan konsesi penswastaan di hospital. Selama ini beberapa unit dobi sisa klinikal telah
diswastakan. Sebenarnya ini tidak direct kena kepada pesakit dan saya telah pun menyentuh
dalam perbahasan iaitu berhubung dengan x-ray, bius dan juga makmal. Tiga unit ini merupakan
bebanan direct yang terkena kepada pesakit yang bakal diswastakan dan saya mendapat beritaberita
daripada mereka yang bekerja di Makmal Patologi khususnya, sedang dipanggil oleh
kementerian dan di brainwash supaya mereka ini menerima penswastaan ini. Jika sekiranya tidak
diterima pakar-pakar dari uar negara akan dibawa masuk menggantikan mereka di dalam
hospital kerajaan.
Apakah pandangan ataupun ulasan daripada Yang Berhormat Sungai Siput tentang
penswastaan yang akan dikenakan direct kepada pesakit yang terpaksa membayar ini. Terima
kasih.

Jawapan Menteri ada dibawah, tak nafi pun , hanya kata tak bebankan rakyat.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.