Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Thursday, November 26, 2009

AIM dan wanita .

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pendang.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan
Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri ada menyebut berhubung dengan AIM. Kita tahu
bahawasanya wanitalah merupakan golongan yang paling efektif membayar pinjaman daripada
AIM ini dan kementerian sedang mengumpul ataupun menyediakan pangkalan data untuk
mereka yang mengusahakan melalui AIM ini. Soalan yang ingin saya tanya kementerian adalah,
berapa ramai kah pengusaha-pengusaha yang sudah pun dilahirkan melalui pinjaman daripada
AIM setakat yang ada di kementerian. Terima kasih.
DR. 23.11.2009
7
Datin Paduka Chew Mei Fun: Oleh kerana AIM ini bukan di bawah kementerian tetapi
sekarang kita tengah bekerjasama dengan AIM dan seperti apa tadi saya sudah beritahu iaitu
sampai ke hari ini kalau ikut NKIA iaitu target yang kita telah tetapkan, sampai ke hari ini 711
usahawan wanita telah pun kita dapat dibangunkan. Sekian, terima kasih.Memang yang ni tak dapat kita nafikan, banyak membantu terutama golongan wanita untuk mendapat pinjaman buat memulakan usaha perniagaan bagi menambah pendapatan keluarga.
Biasanya dalam mesyuarat tindakan daerah setiap bulan pun, bila sampai kepada pinjaman AIM ni, maka 90 % daripada pinjaman itu dapat dibayar oleh mereka. Sistem yang diguna oakai oleh AIM adalah sahabat AIM dimana apabila salah seorang peminjam yang tidak dapat melunaskan pinjaman, maka sahabat yang lain kena tolong cari cara bagaimana ia yang berhutang itu dapat melunasi pinjaman beliau, dan mereka ini pula bayar kira minggu, setiap minggu kena buat bayaran tetapi dalam jumlah yang sedikti sahaja.
Apabila sudah selesai bayaran tahap ppertama, maka tahap kedua pula diberi , ianya akan meliputi pembiayaan kenderaan dan membaiki rumah dan lain-lain.
Sejarah perkembangan AIM berkait rapat dengan penubuhan Bank Grameen. Sejarah Bank Grameen bermula apabila Dr. Muhammad Yunus, Pensyarah Ekonomi di Universiti Chittagong Bangladesh menjalankan kajian pada tahun 1976 mengenai golongan miskin yang jarang melibatkan diri dalam dunia perbankan. Daripada kajiannya mendapati golongan miskin ini tidak berupaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka kerana tidak mempunyai modal yang mencukupi.

Syabas kak dan makcik kita yang kuat berusaha, moga terus cemerlang.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.