Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Sunday, November 22, 2009

Dimana peranan Kementerian Luar kita ni !!

Tuan Pengerusi: Yang Berhormat Pendang.
2.54 ptg.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Assalamualaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh Tuan Pengerusi, saya ada beberapa Butiran untuk disuarakan, pertamanya
120000 – Pejabat Perwakilan Luar Negeri. Daripada kunjungan kita ke luar negara, saya dapati masih banyak terdapat pegawai-pegawai kita di luar negara yang masih menggunakan kenderaan yang kita rasa tidak selesa sebagai pegawai di pejabat yang mewakili Malaysia.

Kalau kita pergi ke luar negara misalnya ke Egypt, saya dapati banyak kenderaan-kenderaan Malaysia yang telah dieksport ke sana, kalau kita tengok kereta Kancil misalnya, tok Arab yang badan besar ini memandu kereta Kancil yang kecil boleh muat, tetapi kenapakah di negara Arab itu tidak ada kenderaan yang hendak kita promosikan kepada negara-negara mereka?

Kemudian kalau kita pergi ke... Baru ini saya melawat ke Kazakhstan, Uzbekistan,
mereka mengatakan mereka berada dalam keadaan understaffed, jadi apakah peranan
Kementerian Luar Negeri terhadap penjawat-penjawat perwakilan kita di luar ini, sehingga menyebabkan mereka understaffed. Satu lagi ialah bahasa-bahasa yang digunakan oleh pegawai-pegawai kita yang berada di sana, apakah salahnya kita mendedahkan mereka denganbahasa-bahasa tempatan.

Kemudian mengenai pintu masuk, pintu masuk, saya berharap kepada
pegawai-pegawai di Kementerian Luar ini, mana sahaja pintu masuk yang berada di negara tersebut hendaklah mendapat maklumat yang jelas berhubung dengan cara-cara kemasukan rakyat Malaysia ke negara mereka, kerana ini berlaku pada saya sendiri dan beberapa rakan yang lain apabila kami ke Iran misalnya melalui Tehran, kita boleh masuk tanpa visa, tetapi apabila kita masuk melalui Bagram, kita tidak dibenarkan masuk kerana tidak mempunyai visa.

Kami terpaksa bermalam dalam kesejukan malam, pakai enam helai baju pun Tuan
Pengerusi, masih rasa sejuk kerana tidur di bawah khemah di Bagram tersebut di no man’s land, ini bermakna masalah perhubungan di antara pegawai dengan staf di pintu-pintu masuk. Jadi saya harap perkara ini dapat diselesaikan oleh pegawai di Kementerian Luar kita.

Kemudiannya Butiran 030000 – Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala dan 020000 Jabatan Hubungan Dua Hala dan Pelbagai Hala. Saya ingin tahu dari Kementerian Luar bagaimanakah peranan dalam suasana sekarang ini yang dimainkan oleh negara kita sebagai anggota OIC, walaupun tidak lagi menjadi pengerusi berhubung dengan masalah pertolongan yang mungkin rakyat kita boleh berikan kepada Palestin ataupun apa sahaja pintu masuk ke Palestin yang sebenarnya orang luar tidak boleh masuk kerana disekat oleh Kerajaan Negeri Mesir.

Saya pernah menyuarakan hasrat ini sebelum ini kerana ini berlaku kepada rombongan rombongan NGO kita untuk memberi bantuan tetapi disekat untuk memasuki negara Palestin.

Akhir sekali Tuan Pengerusi, baru-baru ini ada Persidangan PBB. Saya dapati ramai
Ketua-ketua Negara besar seperti Amerika Syarikat Barrack Obama, Perancis dan juga Itali pergi ke sana. Akan tetapi Perdana Menteri kita pergi ke Perancis tidak pergi ke persidangan PBB.Saya hendak tahu daripada Kementerian Luar Negeri, apakah punca yang menyebabkan
pemimpin besar ke negara kita tidak berkunjung ke PBB? Itu sahaja Tuan Pengerusi.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.