Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Thursday, November 26, 2009

Kemana akhirnya SSPN.

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: [Bangun]
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pendang.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
Timbalan Menteri. Memang kita tahu skim simpanan ini adalah untuk pembelajaran anak-anak di
masa hadapan. Apa yang ingin saya kemukakan soalan tambahan adalah seandainya pasangan
ibu bapa itu menyimpan tetapi mereka ini tidak mempunyai anak ataupun tidak ada orang yang
hendak melanjutkan pendidikan ataupun anak dia meninggal ataupun tidak sempat untuk
mencapai usia masuk ke pusat pengajian tingi apakah wang sebanyak RM253 juta ini boleh
diturunkan kepada anak saudara kah, orang-orang lain yang berdekatan dengan si ibu dan bapa
ini? Keduanya tentang RM253 juta daripada manakah revenue selain daripada simpanan
daripada pendeposit? Terima kasih.
Dr. Hou Kok Chuan: Tuan Yang di-Pertua yang SSPN ini sebenarnya ialah satu konsep
simpanan yang mana kita galakkan supaya generasi yang akan datang dapat menikmati wang
itu. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat memanglah kalau ada berlaku seseorang anak itu
katakan meninggal dunia, wang itu boleh dipulang balik. Memang kita ada satu mekanisme yang
begitu baik. Sekian.

Kita kena pastikan bahawa setiap sen simpanan rakyat ini akan dapat diperolehi oleh rakyat juga akhirnya , rakyat tidak mahu bila masa nak simpan bukan main buat offer dan kata-kata manis, tetapi bila bencana berlaku, puas dituntut baru dapat.
Menteri tak jawab pula soalan berhubung dengan mewariskan kepada orang lain dan dari mana lagi revenau yang SSPN dapat selain simpanan peserta kerana kita rasa mesti ada wang dari dana rakyat yang termasuk dalam jumlah 253 juta tu, misalnya 1 kepada 2 atau 1/2 kepada satu yang disimpan. Ataukah hasil dari faedah simpanan tetap atau pelaburan didalam bank, kepada siapa akhirnya yang lebih tu pergi.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.