Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Wednesday, November 4, 2009

Depa masuk sekolah tak pa! kita masuk cikgu besar kena!!

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan
Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita tahu untuk mendapat sekolah itu menjadi sekolah
cemerlang, tidak boleh memasukkan unsur-unsur politik di dalam sekolah. Memang kita akui dan kita puji. Namun begitu, kalau kita lihat dalam Utusan Malaysia pada hari ini, saya tidak ingat muka surat berapa. Pemuda UMNO Seputeh masuk sekolah.
Jadi saya hendak tanya apakah tujuan sebenarnya diadakan program sebegini? Adakah
ini permulaan kepada memasukkan politik ke dalam sekolah? Sila jawab Yang Berhormat
Timbalan Menteri.Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong: Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua.
Sebenarnya soalan ini keluar dari soalan asal. Apa yang pasti Yang Berhormat, setiap golongan yang masuk ke sekolah kalau dapat keizinan, kalau hendak beri cermin mata secara percuma kepada pihak sekolah kita tidak ada masalah tetapi dengan cara yang tertib dan bukan terus masuk, serbu ke dalam sekolah. Pokoknya mesti dapat kebenaran. Saya tidak tahu Yang Berhormat sebut itu tetapi yang pentingnya ialah apa yang kita lakukan kita tidak mempolitikkan pendidikan.
Terima kasih.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.