Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Wednesday, December 16, 2009

Alahai Menteri kita ! nak tanya , soalan mesti yang senang!!

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Tuan Yang di-Pertua, saya ingin
bertanya tentang jawapan daripada Menteri, kita kemukakan masalah bertulis masih belum dapat jawapan.
Tuan Yang di-Pertua: Apa dia Yang Berhormat?
DR. 15.12.2009
29
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Jawapan daripada Menteri, soalan
bertulis belum lagi dijawab, sesi sudah hendak habis Tuan Yang di-Pertua.
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Pelajaran, pelajaran dari dasarnya belum dapat
lagi, Kementerian Pelajaran.
Tuan Yang di-Pertua: Ya?
Seorang Ahli: Ada dua yang belum dijawab.
Tuan Yang di-Pertua: Ini peringatan kepada Menteri yang berkenaan supaya jawapanjawapan
itu disampaikan kepada Ahli Yang Berhormat.
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin
mengingatkan supaya dalam sesi akan datang, semua jawapan dari soalan-soalan bertulis
hendaklah dijawab lebih awal, kerana kita sudah hantar soalan sebelum sesi persidangan
bermula, tetapi jawapan kita dapat hanya di akhir-akhir ini sehingga kita tidak boleh
menggunakan jawapan-jawapan bertulis itu sebagai panduan kita semasa kita hendak bertanya
ataupun berbahas. Jadi, saya ingat trend ini sudah lama sangat. Perlu diperbaiki lagilah.
1140
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat.
Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Dan juga Tuan Yang di-Pertua, soalan-soalan yang
kita bangkitkan dalam perbahasan Jawatankuasa, sampai sekarang saya belum dapat jawapan
bertulis. Saya rasa Menteri-menteri ataupun Timbalan Menteri-timbalan menteri, mereka telah
berjanji untuk beri kita jawapan bertulis. Akan tetapi, sampai sekarang saya tidak dapat jawapan
itu.
Tuan Yang di-Pertua: Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Serdang.
Ahli-ahli Yang Berhormat, terutama sekali kepada Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang
duduk di belakang Menteri. Ambil ingatan kepada perkara yang ditimbulkan oleh Ahli Yang
Berhormat daripada sebelah kiri dan juga sebagai ingatan kepada Ahli-ahli Yang Berhormat
sebelah kiri.
Kalau mahu soalan itu dijawab dengan cepat, tanyalah soalan-soalan yang senangsenang.[Dewan riuh] Nanti dahulu, nanti dahulu Ahli Yang Berhormat, saya belum siap lagi Ahli
Yang Berhormat. Biasanya soalan-soalan yang mendalam perlu untuk dikaji selidik dahulu
sebelum dijawab. Maka, panjanglah masa yang diperlukan oleh Menteri. Jadi, mesti ada sikap
tolak ansur dalam soal ini. Sila Setiausaha.
Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Nampak Menteri pun tidak berapa cerdik.
Kena cari soalan-soalan yang senang sahaja.


Dalam suasana ketakutan datangnya gelombang kedua H1N1 dengan strain mutasi dan resistant kepada antiviral ni!, ana tanya Menteri, apa dia jawab.....

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Tuan Yang di-Pertua, satu lagi boleh?
Ini kerana mutasi ini...
Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat, saya mohon maaf...
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Ada strain yang telah mutasi.
Tuan Yang di-Pertua: Ya saya tahu Yang Berhormat.
Dato’ Sri Liow Tiong Lai: Makmal kita sentiasa memantau mutasi...
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: ...Strain yang konsisten kepada ubat
antivirus ini.
Dato’ Sri Liow Tiong Lai: Strain antivirus. Buat masa ini di Malaysia, kita belum dapat
mengesan strain...
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Kita dalam gelombang yang kedua
sekarang ini.
Dato’ Sri Liow Tiong Lai: Memang, di luar negara memang ada strain yang mutasi...
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Kapal terbang bawa mari.
Dato’ Sri Liow Tiong Lai: Belum sampai ke Malaysia. Kita tengah membuat
pemantauan yang rapi, terima kasih.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.