Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Tuesday, June 29, 2010

Kisah lama di Hospital Baling.

Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Tuan Yang di-Pertua.
Dato’ Seri Liow Tiong Lai: Ya, Yang Berhormat Pendang. Ini Baling.
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Ya. Saya pernah bekerja di
Baling.
Dato’ Seri Liow Tiong Lai: [Ketawa] Ada kena-mengena nampaknya Yang
Berhormat Pendang?

Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Ya. Terima kasih Tuan Yang
di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya pernah bekerja di Baling dan
pernah menghadapi satu situasi yang amat sukar di Baling kerana Hospital Baling yang
lama terletak di tepi Gunung Baling. Pernah sekali batu dari gunung jatuh ke atas bilik
DR.28.6.2010 78
yang dihuni oleh doktor. Nasib baik doktor tidak tidur di situ, kalau tidak qoluinnalillah
lah.
Maknanya saya hendak bertanya di sini, sekarang hospital itu dijadikan pusat
kesihatan untuk Daerah Baling. Apakah plan daripada Kementerian Kesihatan untuk
menjaga keselamatan staf di Hospital Baling yang lama, yang memang terletak di kaki
Gunung Baling itu yang terdedah pada ancaman keselamatan, runtuhnya batu-batu
daripada gunung Baling tersebut. Itu yang saya hendak minta, hendak tolong sahabat di
Baling inilah.
Dato’ Seri Liow Tiong Lai: Terima kasih Yang Berhormat Pendang, yang dapat
menimbulkan isu ini. Kita akan meneliti keadaan dan keselamatan, memang kita tidak
akan kompromi sekiranya ada masalah keselamatan pegawai-pegawai kita yang tinggal
di kawasan tersebut. Akan tetapi JKR, kita akan berurusan dan bekerjasama dengan
JKR untuk memantau keadaan dari semasa ke semasa.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.