Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Friday, April 16, 2010

15 April 2010
5.14 ptg.
Dato' Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi.
Berhubung dengan B.22 ini, saya hendak berbincang berhubung dengan biasiswa RM600 juta
yang diberikan, khususnya melalui MARA kalau tidak silap saya.
Saya berharap di dalam biasiswa – okey, tidak ada masalah tetapi dalam pinjaman itu,
saya berharap kita jangan jadikan seperti mana yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang
meminjam daripada PTPTN. Ini kerana setiap bulan boleh dikatakan di dalam akaun mereka itu
terpaksa ditambah kerana caj perkhidmatan. Jadi saya rasa dalam pinjaman yang diberikan oleh
pihak MARA ini supaya memikirkan semula dari segi kadar faedah yang dikenakan terhadap
peminjam-peminjam.
Kemudian yang keduanya berhubung dengan pelajar-pelajar yang berada di IPT sama
ada tempatan ataupun luar negara, mestilah mengikut jadual yang diberikan. Ini kerana saya
biasa mendengar keluhan daripada pelajar-pelajar yang terpaksa mengikat perut kerana mereka
diberikan biasiswa ini tidak mengikut kalaan yang tertentu, tidak berkala.
Maknanya, kadang-kadang sampai duit mereka habis langsung barulah pemberian
biasiswa ini diberikan. Maknanya mereka terpaksa mendapat biasiswa FAMA (father and mother)
ini. Kalau father and mother ini kekurangan dana, maknanya mereka terpaksa mengikat perut. Ini
merupakan salah satu daripada perkara yang perlu diberi perhatian oleh kementerian, terutama
sekali pelajar-pelajar yang berada di luar negara.
Saya pernah sentuh pelajar di Germany terpaksa sampai tiga bulan kelewatan biasiswa
MARA ataupun pihak MARA menghantar wang biasiswa kepada mereka. Kalaulah sekiranya ini
berlaku dalam negara mungkin kita tidak mempunyai masalah tetapi kalau di luar negara dari
segi rumah sewanya, dari segi makanannya, maknanya masalah bagi mereka untuk meneruskan
pelajaran. Saya rasa itulah dua perkara yang saya hendak sentuh. Terima kasih.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.