Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Sunday, April 11, 2010

Adakah APCO nak tuduh Israel itu pengganas.?.

Dato' Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Yang Berhormat Pokok
Sena.
Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya sila Yang Berhormat Pendang.
Dato' Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan
Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Maknanya di sini daripada apa
yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Pokok Sena, kita mengambil pengganas untuk
menasihatkan kita supaya mencari siapa pengganas. Kita tahu pengganas ini telah
melabelkan umat Islam Palestin sebagai pengganas. Maknanya kita mengambil
pengganas untuk melabelkan orang Islam sendiri sebagai pengganas. Apakah Yang
Berhormat Pokok Sena bersetuju dengan andaian ini?
Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Itu yang saya persoalkan tadi
bahawa bagaimana kita boleh mengambil pengganas untuk memberikan nasihat kepada
kita untuk melabel siapa pengganas. Sedangkan mereka sendiri melabelkan bahawa
Ikhwanul Muslimin adalah pengganas dan menggelar Sayyid Qutb merupakan musuh
dan menyamakan Syed Qutb seorang yang terkenal dengan Kitab Fi Zilalil Quran
sebagai seorang musuh dan disamakannya dengan Hitler. Ini satu perbuatan yang tidak
harus diberikan kemaafan oleh umat Islam.
Sebab itu ingin saya katakan bahawa peruntukan sebanyak RM28 juta ini, saya
dan saya percaya rakan-rakan saya tidak akan halal dunia akhirat untuk diberikan. Dan
kami akan menyatakan bahawa sekali lagi kami akan menolak bajet ini, kami tidak akan
halal dunia akhirat walaupun satu sen untuk diberikan kepada orang yang memerangi
rakyat Palestin ini. [Tepuk] Sekian terima kasih.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.